Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

ESRS-European Sustainability Reporting Standards

05-01-2024

Η ΕΕ εξέδωσε τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS) για την εφαρμογή της Οδηγίας CSRD

 

Στις 22 Δεκεμβρίου η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2772 που αφορά τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standards – ESRS), συμπληρώνοντας την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €40 εκατομμυρίων και περισσότερους από 250 υπαλλήλους (Corporate Sustainability Reporting Standard – CSRD).

Τα πρότυπα ESRS έχουν σχεδιαστεί ώστε, ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες εφαρμόζουν τις προδιαγραφές της Οδηγίας CSRD και αποκαλύπτουν πληροφορίες βιωσιμότητας, να εναρμονίζεται με το Eu Green Deal. Στόχος των ESRS είναι οι πληροφορίες που παρέχονται από τις εταιρείες σχετικά με τις επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες σε σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης να είναι αξιόπιστες, ακέραιες και συγκρίσιμες. Μέσω των προτύπων ESRS εξασφαλίζεται η ομοιογένεια και ευθυγράμμιση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις βιωσιμότητας.

Στο παράρτημα του Κανονισμού περιγράφονται τα 12 πρότυπα του ESRS:

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Μπορείτε να βρείτε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2772 εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Standard – CSRD) θα βρείτε εδώ.

Η βιομηχανία βρίσκεται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο πλαίσιο μεταβαλλόμενων προδιαγραφών για την ενέργεια και την αειφορία. Για να μείνετε μπροστά από τις εξελίξεις, επικοινωνήστε τώρα μαζί με έναν Sustainability Expert μας.