Enter
Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Pharmaceuticals
Energy
Certifications
02 EHS

Η διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ, συνιστούν την παρακολούθηση βιομηχανικών εκπομπών. Η SustChem παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετρήσεων, με σκοπό τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Οι μετρήσεις πεδίου περιλαμβάνουν δειγματοληψία και προσδιορισμό των παρακάτω παραγόντων:

 • Συγκέντρωση σκόνης σε εκπομπές σημειακών πηγών
 • Βαρέα μέταλλα σε εκπομπές σημειακών πηγών
 • Ταχύτητα απαερίων σημειακών πηγών
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας σε εκπομπές σημειακών πηγών
 • Εργασιακή έκθεση σε αερόφερτα σωματίδια (εισπνεύσιμη ή/και αναπνεύσιμη σκόνη)
 • Περιβαλλοντική σκόνη (PM10, PM2.5, PM1)
 • Περιβαλλοντικός θόρυβος
Μετρήσεις εκπομπών ρύπων από σταθερές πηγές

Οι Περιβαλλοντικοί Όροι των μονάδων, βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (IED) τους, καθιστούν υποχρεωτική την περιοδική παρακολούθηση των αέριων εκπομπών από τις σημειακές πηγές των εγκαταστάσεων. Η SustChem διαθέτει την εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση μιας πληθώρας μετρήσεων αέριων εκπομπών, που περιλαμβάνουν μετρήσεις ταχύτητας και παροχής απαερίων, υδρατμών, σκόνης, TVOCS, μετάλλων, NOX, SOX, αιθάλης,

Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραγόντων

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή γύρω από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, επιβάλλεται η παρακολούθηση των βλαπτικών εκείνων παραγόντων που δύνανται να εκπέμπονται στον χώρο κατά τη λειτουργεία τους. Η SustChem διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιων μετρήσεων, που περιλαμβάνουν:

 • Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM10, PM2,5, PM1)
 • Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου σε εγκαταστάσεις
Μετρήσεις εργασιακού περιβάλλοντος

Η παρακολούθηση επιλεγμένων παραμέτρων του εργασιακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας και της άνεσης των ανθρώπων στον χώρο εργασίας τους. Για τον σκοπό αυτό, η SustChem παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιθεώρησης στους χώρους εργασίας διενέργειας μετρήσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε εργασιακού χώρου, όπως:

 • Μετρήσεις έκθεσης εργαζομένων σε αέριους παράγοντες (εισπνεύσιμη και αναπνεύσιμη σκόνη, επιβλαβείς χημικές ενώσεις)
 • Μετρήσεις εργασιακού θορύβου
 • Μετρήσεις φωτισμού
 • Μετρήσεις θερμικής καταπόνησης εργαζομένων
 • Μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας κτιρίων
Εργαστηριακές αναλύσεις

Εντός του εργαστηρίου της SustChem πραγματοποιείται σύνολο αναλύσεων, με έμφαση στον προσδιορισμό παραμέτρων υγρών αποβλήτων και λυμάτων. Για την λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων καταστρώνονται σχέδια δειγματοληψίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνουν: δειγματοληψία και ανάλυση παραμέτρων αποβλήτων (Ph, COD, BOD, TSS, αγωγιμότητα, θολότητα)

Ηλεκτρολογικές Μετρήσεις – Μετρήσεις ενεργειακών ελέγχων

Στα πλαίσια ηλεκτρολογικών και ενεργειακών έργων, η SustChem αναλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων, που περιλαμβάνουν:

 • Καταγραφή θερμικής ακτινοβολίας αντικειμένων και κτιρίων
 • Ανάλυση καυσαερίων προερχόμενα από λέβητες (O2, CO, NO, SO2)
 • Μέτρηση συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
 • Μέτρηση – Ανάλυση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 (μέτρηση γείωσης, ρεύματος βρόχου σφάλματος, χρόνοι και ρεύματα ενεργοποίησης μέσων προστασίας κ.λπ.)