Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Τροποποίηση νομοθεσίας που αφορά τα Μ.Α.Π.

26-05-2022

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 ) το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 34/2022, που αφορά τη χρήση Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας από τους εργαζόμενους.
Με το παρόν διάταγμα πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ. Ταυτόχρονα, τροποποιούνται τα παραρτήματα I, II και III του Π.Δ. 396/94, με το οποίο έχει ενσωματωθεί η οδηγία 89/656/ΕΟΚ, και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας [Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)] που χρησιμοποιείται από τους εργαζομένους κατά την εργασία.

Στο Διάταγμα περιλαμβάνονται:

  • Ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος των τύπων των Μέσων Ατομικής Προστασίας, όσον αφορά τους κινδύνους για τους οποίους παρέχουν προστασία (Αντικατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ του άρθρου 10 του Π.Δ. 396/94)
  • Ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος δραστηριοτήτων και τομέων δραστηριοτήτων που ενδεχομένως απαιτούν να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων Μέσα Ατομικής Προστασίας (Αντικατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του άρθρου 10 του Π.Δ. 396/94)
  • Ενδεικτικό Διάγραμμα για την καταγραφή των κινδύνων, που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εργασία, σε σχέση με τα μέρη του σώματος που πρέπει να προστατευτούν με χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Αντικατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρου 10 του Π.Δ. 396/94)

           Η επιλογή ενός κατάλληλου Μ.Α.Π. θα καθοριστεί από τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων και τα χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

           Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της SUSTCHEM S.A. και ενημερωθείτε πλήρως για τις απαιτήσεις συμμόρφωσης της επιχείρησης σας με τη νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας.