Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Υποχρέωση υιοθέτησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) ή Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου (EMAS) από 01.06.2022

06-05-2022

Από 01.06.2022, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων θα πρέπει διαθέτουν ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001).
Σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Νόμου 4819/2021, από 01.06.2022, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) ή άλλο ισοδύναμο.

Στην παραπάνω υποχρέωση περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις:

 • Τεμαχισμού Ελαστικών
 • Επεξεργασίας Συσσωρευτών
 • Τεμαχισμού Αποβλήτων Μετάλλων, Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία και απορρυπασμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
 • Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό
 • Απορρύπανσης και Διάλυσης, καθώς και Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό
 • Αναγέννησης Ορυκτελαίων
 • Επεξεργασίας Πετρελαιοειδών Καταλοίπων
 • Παραγωγής Δευτερογενούς Καυσίμου SRF/RDF
 • Παρασκευής εδαφοβελτιωτικών λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων
 • Παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (Εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων, ή βιομάζας
 • Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων εξαιρουμένης της αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής, στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων
 • Αποτέφρωσης ή Συναποτέφρωσης Αποβλήτων

καθώς και:

 • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
 • Οργανωμένοι Χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (Εργασία D1) και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ
 • Μεμονωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων
 • Υγειονομική Ταφή Επικινδύνων Αποβλήτων