Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

H EK προτείνει Κανονισμό για τα απόβλητα συσκευασιών (PPWR) και πλαίσιο για biobased, biodegradable και compostable πλαστικά.

06-12-2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί μέχρι το 2030 να μειώσει τα απόβλητα συσκευασιών, να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση και να κάνει όλες τις συσκευασίες ανακυκλώσιμες.

PPWR: Πρόταση Κανονισμού για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασιών

6 Δεκεμβρίου 2022

Στις 30 Νοεμβρίου 2022 η Επιτροπή εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο φιλοδοξεί να «δώσει τέλος στη σπατάλη των συσκευασιών, να  ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αυτών».

Το Δελτίο τύπου αφορά την Κανονιστική πρόταση της Κομισιόν για τα Απόβλητα Συσκευασιών και το Πλαίσιο πολιτικής για τα Βιολογικά, Βιοδιασπώμενα και Κομποστοποιήσιμα πλαστικά.

Και οι δύο πρωτοβουλίες είναι μέρος του πρώτου πακέτου μέτρων της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας (Circular Economy Action Plan) που αποφασίστηκε από την Κομισιόν τον Μάρτιο του 2022 και συνδυάζονται με τους στόχους και τις προδιαγραφές της πρότασης Κανονισμού για τον Οικολογικό Σχεδιασμό Βιώσιμων Προϊόντων (Ecodesign and Sustainable Products Regulation) και της Στρατηγικής για τα Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά (Strategy Sustainable and circular textiles).

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία για τη θέσπιση νέων κανόνων για τη μείωση των αποβλήτων συσκευασιών, που ξεκίνησε τον Ιούνιο το 2020, κατέληξε στην πρόταση της Επιτροπής για Κανονισμό για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητά τους:

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

 

Επιπλέον η Κομισιόν εξέδωσε το πλαίσιο που θα αποτελέσει την βάση για την πολιτική αναφορικά με τα biobased, biodegradable και compostable πλαστικά, το οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη από τον Σεπτέμβριο του 2021:

EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

After tackling single use plastics, we now take the next step on our way to a future without pollution. Our proposals today reduce packaging waste, promote reuse and refill, increase the use of recycled plastics, and make it easier to recycle packaging. European citizens are eager to be rid of overpackaging and unnecessarily bulky packages, and businesses are ready to move forward with sustainable, innovative packaging solutions and systems. We also clear up confusing claims around biobased and biodegradable plastics, so that producers and consumers know under which conditions such plastics are truly environment-friendly and contribute to a green and circular economy.

Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal

Η πρόταση Κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απόβλητά τους θέτει ως βασικούς στόχους:

Την μείωση των αποβλήτων συσκευασιών

 • μείωση της ποσότητας πλαστικού, και ειδικά του μη ανακυκλωμένου, στις συσκευασίες
 • περιορισμό των συσκευασιών που δεν είναι απαραίτητες
 • προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων και επαναπληρώσιμων συσκευασιών

Την ενίσχυση της ανακύκλωσης

 • Μέχρι το 2030 όλες οι συσκεαυσίες που τοποθετούνται στην ευρωπαική αγορά θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες

Μείωση των απαιτούμενων παρθένων υλικών στις συσκευασίες

 • Ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία αγοράς δευτερογενών υλικών
 • Αύξηση της χρήσης ανακυκλώμένων πλαστικών στις συσκευασιών μέσω υποχρεωτικών στόχων

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην πρόταση Κανονισμού σε σειρά μέτρων, περιορισμών και ποσοτικοποιήσεων στόχων που περιλαμβάνουν:

 

Μείωση κατά 15% των αποβλήτων συσκευασιών μέχρι το 2040 ανά Κράτος Μέλος σε σχέση με το 2018.

 

Προώθηση των επαναπληρώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών μέσω υποχρεωτικής διάθεσης σε αυτές. (πχ ροφήματα)

Οι εν λογω συσκευασίες θα πληρούν ειδικές προδιαγραφές και θα φέρουν ειδική επισήμανση.

Απαγόρευση των περιττών συσκευασιών, όπως οι συσκευασίες μιας χρήσης για τρόφιμα και ποτά, που καταναλώνονται σε χώρους εστίασης αλλά και καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (amenities) που διατιθενται σε μικρές συσκευασίες στα ξενοδοχεία.

Κάθε συσκευασία θα φέρει ειδική επισήμανση, η οποία θα είναι ενιαία σε όλη την ΕΕ, θα υποδεικνύει τα υλικά της συσκευασίας και τον τρόπο διάθεσης αυτής.

Οι κάδοι θα φέρουν και αυτοί αντίστοιχη επισήμανση.

Για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της ανακύκλωσης, ώστε μέχρι το 2030 όλες συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες, η Κομισιόν προτείνει:

 • Ορισμός κριτηρίων ανακυκλωσιμότητας για όλες τις συσκευασίες (Ecodesign)
 • Δημιουργία ειδικού ανταποδοτικού συστήματος συλλογής πλαστικών μπουκαλιών και αλουμινένιων δοχείων.
 • Διαχωρισμός των compostable συσκευασιών και ενημέρωση των καταναλωτών για την ορθή διαχείρισή τους.
 • Ορισμός ελάχιστου ποσοστoύ ανακυκλωμένου υλικού που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις νέες συσκευασίες.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι με την Πρόταση Κανονισμού θα πετύχει:

 • Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τις συσκευασίες κατά 23 εκατ. τόνους μέχρι το 2030.
 • Μείωση κατά 37% του όγκου των αποβλήτων συσκευασιών μέχρι το 2040.
 • Εξοικονόμηση χρήσης νερού κατά 1.1 εκατ. κυβικά.
 • Δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο της επαναχρησιμοποίησης.

Η πρόταση Κανονισμού έχει τεθεί υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2023.

Biobased, Compostable & Biodegradable Πλαστικά

Επιπλέον η Κομισιόν δημιουργεί το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την περιβαλλοντικά ωφέλιμη χρήση πλαστικών που είναι βιολογικά, βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποίησιμα:

Biobased Plastics:

 • Η βιομάζα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι αειφόρος.
 • Οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατα προτεραιότητα οργανικά απόβλητα και παραπροϊόντα ως πρώτη ύλη.
 • Οι γενικοί ισχυρισμοί όπως “Bioplastic” και “”Biobased” θα πρέπει να αποφεύγονται.

Biodegrable Plastics:

 • Η Κομισσιόν αναγνωρίζει το ρόλο τους στην πράσινη μετάβαση αλλά είναι επιφυλακτική.
 • Θα φέρουν ειδική επισήμανση αναφορικά με το χρόνο και το τρόπο βιοδιάσπασης.
 • Προϊόντα που εμπίτπουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για Πλαστικά μιας Χρήσης (SUP) δεν μπορούν να κάνουν χρήση ίσχυρισμών βιοδιασπασιμότητας.

Industrially Compostable plastics:

 • Η χρήση τους θα επιτρέπεται αποκλειστικά για φακελάκια τσαγιού, κάψουλες καφέ, αυτοκόλλητα φρούτων και λαχανικών και πολύ ελαφριές πλαστικές σακούλες.
 • Θα πρέπει να πληρούν ειδικά κριτήρια κομποστοποίησης και να είναι πιστοποιημένα.

Το πλαίσιο θα αποτελέσει την βάση για μελλοντικές στρατηγικές, νομοθετικές και τεχνικές προδιαγραφές (όπως o ESPR) και για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

 

Καθώς οι διάφορες στρατηγικές τις Κομισιόν που πηγάζουν από το Eu Green Deal (2019) αποκρυσταλλώνονται μέσω της Plastics Strategy (2018), του New Circular Economy Action Plan (2020) της Chemicals Strategy for Sustainability (2020) και του Ecodesign and Sustainable Product (2022), γίνετε ιδιαιτέρως φανερό πως η βιωσιμότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής αγοράς μέχρι το 2050.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να αναγνωρίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις που πηγάζουν από την εφαρμογή των στρατηγικών και προετοιμαστείτε για την αντιμετώπισή τους.

[one_half]
[/one_half]
[one_half_last]
[ninja_form id=1]
[/one_half_last]