Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Μεθυλο-ισοθειαζολινόνη (MIT) 2020

12-09-2019

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού CLP, από τη 1η Μαΐου 2020, προϊόντα που περιέχουν μεθυλο-ισοθειαζολινόνη (ΜΙΤ), όπως υδατοδιαλυτά χρώματα και απορρυπαντικά,περισσότερο από 15ppmθα πρέπει να επισημαίνονται ως ευαισθητοποιητικά.

Κανονιστικό πλαίσιο

Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1480, που αποτελεί την 13η προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο (τροποποίηση-ATP) του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (Κανονισμός CLP), εναρμονίζει τη ταξινόμησητης 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνης, (MΙT), EC: 220-239-6 CAS:2682-20-4 Index: 613-326-00-9, και θέτει, μεταξύ άλλων, ειδικά όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση αυτής, ως προς τη ευαισθητοποίηση για το δέρμα:

SkinSens. 1Α,H317: Ειδικό Όριο Συγκέντρωσης ≥ 0,0015 %

Ταξινόμηση και Επισήμανση:

Όλα τα προϊόντα τα οποία περιέχουν ΜΙΤ σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη των 15ppm θα πρέπει να ταξινομηθούν ως ευαισθητοποιητικά για το δέρμα και να φέρουν τη προειδοποιητική λέξη «Προσοχή», τη δήλωση επικινδυνότητας Η317: «Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.», τις σχετικές δηλώσεις προφύλαξης, τον σχετικό αναγνωριστικό κωδικό και το εικονόγραμμα κινδύνου:

Υποχρεώσεις:

  • Πότε?

Από τη 1η Μαΐου 2020 είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των νέας ταξινόμησης.

  • Ποιος?

Η υποχρέωση αφορά όλους όσους έχουν υποχρέωση ταξινόμησης και επισήμανσης, δηλαδή τους παραγωγούς, εισαγωγείς και μεταγενέστερους χρήστες (παρασκευαστές μειγμάτων, ανασυσκευαστές κτλ.)

  • Τι αφορά?

Αφορά όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η υποχρέωση ισχύει τόσο για τα προϊόντα που βρίσκονται σε αποθήκες όσο και για τα προϊόντα που βρίσκονται ήδη «στο ράφι».

  • Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις?

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει το συντομότερο να προβούν στην επικαιροποίηση των ετικετών και των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS/SDS) τους. Για τα προϊόντα που τη 1η Μάϊου του 2020 είναι ακόμη στο ράφι και δεν έχουν επικαιροποιηθεί θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες, όπως απόσυρση και διάθεση εκ νέου των επικαιροποιημένων προϊόντων ή επικόλληση διορθωτικών ετικετών στις υπάρχουσες.

Αλληλεπίδραση με άλλες νομοθεσίες:

Κανονισμός CLP – Άρθρο 40, 45 & 48

Εφόσον το προϊόν ταξινομείται ως ευαισθητοποιητικό για το δέρμα, θα πρέπει να:

  • Κοινοποιηθεί η ΜΙΤ στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης (C&LInventoryNotification) σε περίπτωση που η ουσία εισάγεται ως συστατικό προϊόντος, στο οποίο προσδίδει ταξινόμηση.
  • Να καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) είτε να τροποποιηθεί η καταχώρηση σε περίπτωση που έχει ήδη καταχωρηθεί αλλά όχι σύμφωνα με την ταξινόμηση του Κανονισμού.
  • Σε περίπτωση που το προϊόν διατίθεται στο ευρύ κοινό εξ αποστάσεως (e-shop) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αγορά η επισήμανση του προϊόντος.
Κανονισμός PCN

Ως γνωστόν, από τη 1η Ιανουαρίου 2020, τα καταναλωτικά προϊόντα οφείλουν να κοινοποιούνται στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα κέντρων δηλητηριάσεων (PCN) και θα πρέπει να φέρουν τον ειδικό κωδικό UFIεπί της ετικέτας. Τα προϊόντα που είναι ήδη καταχωρημένα μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής, έχουν περιθώριο κοινοποίησης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η επέκταση του περιθωρίου δεν ισχύει στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα του προϊόντος (πχ επισήμανση), και πλέον η καταχώρηση δεν αντιπροσωπεύει το προϊόν.

Άρα τα καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν ΜΙΤ σε συγκέντρωση άνω των 15ppm θα πρέπει να καταχωρηθούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ταξινόμησης πριν την 1 Ιανουαρίου του 2020 ή θα πρέπει μέχρι την 1η Μαΐου 2020 να έχουν κοινοποιηθεί στο PCNκαι τα προϊόντα να φέρουν τον κωδικό UFI.

Κανονισμός BPR

Είναι αρκετά πιθανό η αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με τον ΚανονισμόBPR για τα βιοκτόνα, να οδηγήσει στον καθορισμό ανώτατων επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης της ΜΙΤ για χρήση ως συντηρητικό σε καταναλωτικά προϊόντα. Τα όρια αυτά μπορεί να επιφέρουν τροποποιήσεις ή ακόμη και αλλαγές στις  συνθέσεις των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς κατά την εφαρμογή των ορίων υπάρχει ο κίνδυνος να καταστεί μη αποτελεσματική η δράση της ΜΙΤ ως συντηρητικό.

Ecolabel

Μέρος των κριτηρίων απονομής οικολογικού σήματος αποτελεί η μη ταξινόμηση του τελικού προϊόντος ως επικίνδυνο για την υγεία, το περιβάλλον ή τις φυσικοχημικές ιδιότητες. Προϊόντα που μέχρι πρότινος δεν ταξινομούνταν ως επικίνδυνα και ήταν πιστοποιημένα με οικολογικό σήμα, πλέον λόγω του ότι περιέχουν MIT σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση των 15ppm πλέον θα ταξινομούνται και άρα από τη 1ηΜαΐου 2020 δε θα μπορούν πλέον να πιστοποιηθούν.