Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Η 9η ATP του CLP τίθεται σε εφαρμογή! Ελέγξτε τα προϊόντα σας!

21-02-2018

Την 1η Μαρτίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η 9η ATP του Κανονισμού CLP, με την οποία 62 ουσίες διαγράφονται, τροποποιούνται και καταχωρούνται για πρώτη φορά στον κατάλογο ουσιών με εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση. Μεταξύ των ουσιών αυτών είναι και οι: Bisphenol A – ΒΡΑ (EC 201-245-8), Glutaraldehyde (EC 203-856-5), diisobutyl phthalate – DIBP (EC 201-553-2), Μόλυβδος σε σκόνη και σε συμπαγή μορφή (EC 231-100-4), dicyclohexyl phthalate (DCHP) (EC 201-545-9). Επίσης, στα πλαίσια των αλλαγών της 9ης ATP στο CLP για πολλές ουσίες, που χρησιμοποιούνται ως αντιπηκτικά, καταργούνται τα ειδικά όρια συγκέντρωσης ή μειώνονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά (0,003%).

Σε περίπτωση που προϊόντα σας περιέχουν κάποια από τις 62 ουσίες που περιλαμβάνονται στην 9η ATP, θα πρέπει να επαναξιολογήσετε την επικινδυνότητα των προϊόντων και πιθανώς να προχωρήσετε σε αλλαγές σε ετικέτες, SDS προϊόντων ακόμη και σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή άδειες λειτουργίας εγκατάστασης. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα, για να δούμε μαζί τα προϊόντα σας και πως αυτά επηρεάζονται από τις αλλαγές της 9ης ATP του CLP.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται κανονισμός (ΕΕ) 2016/1179, ο οποίος είναι η 9η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο (ATP) του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (CLP). Η 9η ATP, η οποία ήδη επέφερε σημαντική αλλαγή στον κανονισμό CLP με την κατάργηση, την 1η Ιουνίου 2017, του πίνακα 3.2 του παραρτήματος VI του κανονισμού, ο οποίος περιελάμβανε τον κατάλογο εναρμονισμένων ταξινομημένων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548 / ΕΟΚ (DSD).

Αλλαγές από 1η Μαρτίου

Η 1η Μαρτίου εφαρμόζεται πλήρως τροποποιώντας τον πίνακα 3.1 του καταλόγου των εναρμονισμένων ουσιών σύμφωνα με τον CLP του παραρτήματος VI του κανονισμού ως εξής:

 • 2 καταχωρίσεις ουσιών διαγράφονται από τη λίστα:
  • Tinuvin 123 (EC 406-750-9)
  • Direct Blue FC 57087 (EC 418-870-9)
 • 28 καταχωρήσεις ουσιών τροποποιούνται στον κατάλογο
  • Bisphenol A – ΒΡΑ (EC 201-245-8), η οποία θα ταξινομηθεί ως τοξικό στην αναπαραγωγή Κατ. 1B.
  • Glutaraldehyde (EC 203-856-5), η οποία θα ταξινομηθεί ως τοξική για την εισπνοή Κατ. 2
  • diisobutyl phthalate – DIBP (EC 201-553-2), στην οποάι καταργείτε το ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) για ταξινόμηση στην τοξικότητα στην αναπαραγωγή.
  • Πέρα από το DIBP, για πολλά άλλα αντιπηκτικά πρώτης και δεύτερης γενιάς με ειδικό όριο συγκέντρωσης για ταξινόμηση, αυτό μειώνεται στο 0,003%
 • 32 καταχωρήσεις νέων ουσιών καταχωρούνται στη λίστα
  • Μόλυβδος, όπου η σκόνη (διάμετρος σωματιδίων <1 mm) (EC 231-100-4) θα έχει ειδικό όριο συγκέντρωσης για τοξικότητα στην αναπαραγωγή Cat 1A, το 0,03%, ενώ σε συμπαγή μορφή (διάμετρος σωματιδίων ≥ 1 mm) δεν θα έχει ειδικό όριο.
  • dicyclohexyl phthalate (DCHP) (EC 201-545-9), όπου θα ταξινομείται ως ευαισθητοποιητικό για το δέρμα κατ. 1 και τοξικό για την αναπαραγωγή κατ. 1Β.

Ελέγξτε τα προϊόντα σας!

Σε περίπτωση που τα προϊόντα σας περιέχουν κάποια από τις 62 ουσίες που αναφέρει 9η ATP του CLP, οφείλετε να προβείτε σε εκ νέου μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης του προϊόντος και σε περίπτωση που απαιτείται να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις:

 • στην επισήμανση (ετικέτα) των προϊόντων.
 • στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) των προϊόντων.
 • στις συσκευασίες μεταφοράς (ADR-IMDG-IATA) των προϊόντων
 • στα στοιχεία καταχώρησης των προϊόντων σε αρμόδιους φορείς (πχ Κέντρα Δηλητηριάσεων)
 • στην περιβαλλοντική κατάταξη και κατ΄επέκταση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης.
 • στην κατάταξη όχλησης και κατ επέκταση στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.
 • σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μπορεί να επηρεάζεται από την επικινδυνότητα του προϊόντος (Οδηγία SEVESO, κατηγορία πυρασφάλειας και άλλα)

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα, για να δούμε μαζί τα προϊόντα σας και πως αυτά επηρεάζονται από τις αλλαγές της 9ης ATP του CLP.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1179 εδώ.