Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων: To PCN PORTAL είναι σε λειτουργία!

07-05-2019

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)  έθεσε σε λειτουργία στις 24 Απριλίου την πύλη κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων (PCN Portal) σύμφωνα με το νέο μορφότυπο που ορίζει το Παράρτημα VIIΙ του Κανονισμού CLP και η SustChem SA έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ήδη τις πρώτες κοινοποιήσεις.

Η διαδικασία κοινοποίησης απαιτεί εκτενή προεργασία για τη συλλογή δεδομένων τόσο για τις πρώτες ύλες ενός προϊόντος όσο και για το ίδιο το προϊόν. To portal είναι δομημένο στη λογική του IUCLID6 και της καταχώρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH. Μέσω του portal οι εταιρείες κοινοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες στα κέντρα δηλητηριάσεων ανεβάζοντας αρχεία i6z, τα οποία δημιουργούν είτε online είτε offline μέσω IUCLID6.

Η SustChem SA, στη πρώτη γραμμή των εξελίξεων, έχει ήδη κοινοποιήσει προϊόντα στο PCN Portal σύμφωνα με τις νέο σύστημα που ορίζει ο Κανονισμός. Το νέο σύστημα είναι πολύ πιο περίπλοκο και απαιτητικό σε σύγκριση με το ισχύον σύστημα καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). Ενδεικτικά, για να κοινοποιηθεί ένα προϊόν στο PCN Portal, απαιτείται:

  • να έχει το προϊόν τον Μοναδικό Κωδικό Ταυτοποίηση Τύπου (UFI)
  • να έχει η εταιρεία που κοινοποιεί έναν έγκυρο λογαριασμό ECHA
  • να έχει οριστεί η κατηγορία του προϊόντος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων (EuPCS)
  • στοιχεία για την αναγνώριση των περιεχομένων συστατικών και τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας αυτών κατά CLP
  • φυσικοχημικά και τοξικολογικά στοιχεία καθώς και στοιχεία σύνθεσης και επικινδυνότητας  κατά CLP για το τελικό προϊόν

Τα τοξικολογικά στοιχεία και τα στοιχεία επικινδυνότητας του κάθε προϊόντος θα πρέπει να κοινοποιούνται στη γλώσσα του κράτους-μέλους, στο οποίο διατίθεται το προϊόν. Η SustChem SA  έχει ετοιμάσει για την επιχειρήσεις, το δωρεάν εργαλείο CLP Wizard, το οποίο θα διευκολύνει πολύ τις μεταφράσεις των στοιχείων επικινδυνότητας που απαιτούνται από κατά τη κοινοποίηση στο PCN Portal. Δείτε το CLP wizard εδώ.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού που επεκτείνουν το χρονικό περιθώριο κοινοποίησης έως το 2025 θα πρέπει εντός του 2019 να έχουν καταχωρήσει/κοινοποιήσει τα προϊόντα τους σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα του κάθε Κράτους-Μέλους που τοποθετούν προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας.