Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Τέλος στην καταχώριση βιομηχανικών προϊόντων στο ΕΜΧΠ

01-02-2024

Τα χημικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση δεν καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ).

 

Τέλος στην καταχώριση βιομηχανικών προϊόντων στο ΕΜΧΠ

Από τη 1 Ιανουαρίου 2024, τα βιομηχανικά προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 45 του Κανονισμού CLP και μέχρι πρότινος είχαν υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), πλέον θα κοινοποιούνται σύμφωνα με το νέο μορφότυπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA), το European Poisoning Centre (EuPCN).

Σχετικά με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP

Σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008 (CLP), οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες και μεταγενέστεροι χρήστες χημικών, που είναι:

  • Μείγματα ή διαλύματα
  • Ταξινομημένα ως επικίνδυνα ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους (π.χ. εύφλεκτα, οξειδωτικά) ή ως προς την επικινδυνότητα για τον άνθρωπο (π.χ. ερεθιστικά, ευαισθητοποιητικά)

θα πρέπει να κοινοποιούν πληροφορίες στα εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων του κάθε κράτους μέλους. Για την Ελλάδα μέχρι πρότινος, η εν λόγω υποχρέωση καλύπτονταν μέσω της καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ).

 

Μετάβαση στο Eu PCN

Με τη σταδιακή εφαρμογή του Κανονισμού 2017/542, η υποχρέωση καταχώρισης σε εθνική πλατφόρμα αντικαταστάθηκε από τον ενιαίο μορφότυπο του European Poisoning Centre Notification (Eu PCN) που καταχωρείται σε ειδική πλατφόρμα του ECHA, η οποία αντιστοιχίζει τις καταχωρίσεις των προϊόντων με τα προϊόντα μέσω του κωδικού Unique Formula Identifier (UFI).

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Eu PCN είναι:

  • Από 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα νέα προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό και για επαγγελματίες χρήστες, θα πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με το νέο μορφότυπο Eu PCN και να φέρουν κωδικό UFI επί της ετικέτας.
  • Καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΧΠ, πριν τη 1η Ιανουαρίου 2021 και η καταχώρισή τους εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το προϊόν, δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν σύμφωνα με το νέο μορφότυπο μέχρι τη 1η Ιανουαρίου 2025.
  • Από 1η Ιανουαρίου 2024, όλα τα νέα προϊόντα που προορίζονται για βιομηχανικούς χρήστες, θα πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με το νέο μορφότυπο Eu
  • Βιομηχανικά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΧΠ, πριν τη 1η Ιανουαρίου 2024 και η καταχώρισή τους εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το προϊόν, δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν σύμφωνα με το νέο μορφότυπο μέχρι τη 1η Ιανουαρίου 2025.
  • Από 1η Ιανουαρίου 2025, όλα τα προϊόντα (καταναλωτικά, επαγγελματικά και βιομηχανικά) θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα σύμφωνα με το νέο μορφότυπο Eu PCN και να φέρουν κωδικό UFI επί της ετικέτας (εκτός κάποιων βιομηχανικών προϊόντων).

Το νομοθετικό πλαίσιο των προϊόντων αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο πλαίσιο μεταβαλλόμενων προδιαγραφών. Για να μείνετε μπροστά από τις εξελίξεις, επικοινωνήστε τώρα μαζί με έναν Regulatory Expert μας.