Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Προσθήκη του πρώτου παράγωγου προϊόντος ως επιτρεπόμενο συστατικό υλικό σε προϊόντα λίπανσης ΕΕ

20-06-2024

Δημοσιεύθηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1682 που αφορά στην προσθήκη επεξεργασμένης κοπριάς ως συστατικού υλικού σε προϊόντα λίπανσης της ΕΕ.

 

Προσθήκη του πρώτου παράγωγου προϊόντος ως επιτρεπόμενο συστατικό υλικό σε προϊόντα λίπανσης ΕΕ

 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1009 (FPR) ορίζει πως κάθε συστατικό που περιέχεται σε ένα προϊόν λίπανσης της ΕΕ θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές μίας εκ των 15 (μέχρι στιγμής) Κατηγοριών Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ).

Η Κατηγορία Συστατικών Υλικών 10 αφορά τα «Παράγωγα προϊόντα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009», δηλαδή τα προϊόντα που παράγονται από επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΣΥ10, ένα προϊόν λίπανσης της ΕΕ μπορεί να περιέχει παράγωγα προϊόντα κατά την έννοια του Καν. (ΕΚ) 1069/2009 (ABPR), εφόσον αυτά α) έχουν φθάσει στο τελικό σημείο στην αλυσίδα παρασκευής σύμφωνα με τον ABPR και β) έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό πίνακα της ΚΣΥ10. Το τελικό σημείο της επεξεργασμένης κοπριάς για τη χρήση της σε προϊόντα λίπανσης ΕΕ είχε προσδιοριστεί τον Αύγουστο του 2023 με Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό για τη συμπλήρωση του ABPR.

Στις 13.06.2024 δημοσιεύθηκε ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1682 που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1009 (FPR) προσθέτοντας την επεξεργασμένη κόπρο ως συστατικό υλικό σε προϊόντα λίπανσης ΕΕ, το πρώτο παράγωγο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόν λίπανσης ΕΕ.

Τα κριτήρια της επεξεργασμένης κοπριάς ώστε να αποτελέσει επιλέξιμο συστατικό υλικό της ΚΣΥ10 προσδιορίστηκαν βάσει των κριτηρίων για τον ορισμό του τελικού σημείου, καθώς και επιπρόσθετα σημεία που εξετάστηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής.

Συνοπτικά, τα κριτήρια αφορούν τα εξής:

  • H επεξεργασμένη κοπριά πρέπει να έχει φθάσει στο τελικό σημείο παρασκευής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1069/2009, το αργότερο 36 μήνες πριν την υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ για το αντίστοιχο προϊόν.
  • Η επεξεργασμένη κόπρος που έχει φθάσει στο τελικό σημείο παρασκευής θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένη επιπρόσθετη επεξεργασία με σκοπό τη διατήρηση των θρεπτικών ουσιών με την πάροδο του χρόνου, τον περιορισμό του περιεχομένου σε βιώσιμους σπόρους ζιζανίων ή φυτικές πολλαπλασιαστικές μονάδες και τη μείωση των εκπομπών θρεπτικών στοιχείων στο περιβάλλον.
  • Επιτρέπονται συγκεκριμένες επιπλέον διεργασίες με σκοπό με σκοπό την βελτίωση της καλλιεργητικής αξίας της ή της ασφάλειάς της.
  • Ορίστηκε μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε 16 πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAH16) που μπορούν να παραχθούν κατά την επεξεργασία της κοπριάς.
  • Τα πρόσθετα που απαιτούνται για την επεξεργασία της κόπρου θα πρέπει να καταχωρίζονται με βάση τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) υπό τους εκτενείς όρους που προβλέπονται στον Καν. (ΕΕ) 2019/1009 (FPR).
  • Ορίστηκαν συγκεκριμένες απαιτήσεις αποθήκευσης.
  • Ορίστηκαν επιπρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης σχετικά με την έκλυση αμμωνίας και το περιεχόμενο σε δραστικές ουσίες ζιζανιοκτόνων (aminopyralid και clopyralid).

 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 (FPR) έχει ως στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας και την αποδοτικότητα των πόρων αξιοποιώντας πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα ζωικά υποπροϊόντα.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού ορίζεται η εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε παραπάνω περισσότερες πληροφορίες για τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό εδώ.

Το νομοθετικό πλαίσιο των προϊόντων αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο πλαίσιο μεταβαλλόμενων προδιαγραφών. Για να μείνετε μπροστά από τις εξελίξεις, επικοινωνήστε τώρα μαζί με έναν Regulatory Expert μας.