Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Εγκρίθηκαν νέοι κανονισμοί για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (F-gases) και για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS)

16-04-2024

Εγκρίθηκαν νέοι κανονισμοί για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (F-gases) και για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS)

SPOTLIGHT: Κανονισμός (ΕΕ) 2024/573 για τα F-Gases και τα ODS

 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/573 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που τροποποιεί την οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και καταργεί το κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/590 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και καταργεί το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.

 

Στόχος των εν λόγω κανονισμών, οι οποίοι αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, είναι η σταδιακή μείωση των φθοριούχων αέριων του θερμοκηπίου (F-gases) και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS) στην αγορά της ΕΕ για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Κύρια σημεία Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573:

 • Σταδιακή κατάργηση των υδροφθορανθράκων έως το 2050, ορίζοντας μέγιστες ποσότητες υδροφθορανθράκων που επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ μεταξύ 2025 και 2050.
 • Μόνο οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που έχουν εμπειρία σε εμπορικές δραστηριότητες χημικών προϊόντων ή στην επισκευή ψυκτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού κλιματισμού ή πυροπροστασίας ή αντλιών θερμότητας επί 3 συναπτά έτη πριν από την περίοδο κατανομής των ποσοστώσεων μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση ή να λάβουν κατανομή ποσοστώσεων.
 • Έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή θα καθορίζει τιμές αναφοράς για τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά.
 • Έως την 1η Ιουνίου 2024 και έως την 1η Απριλίου 2027 και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά τριετία, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση για τη λήψη ποσοστώσεων από το απόθεμα μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
 • Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και στη συνέχεια κάθε έτος, η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις για κάθε παραγωγό και εισαγωγέα για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά. Οι ποσοστώσεις κοινοποιούνται μέσω της δικτυακής πύλης για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου στους παραγωγούς και τους εισαγωγείς.
 • Έως τις 31 Μαρτίου 2025, και στη συνέχεια κάθε έτος, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που παρήγαγε, εισήγαγε ή εξήγαγε υδροφθοράνθρακες ή ποσότητες που υπερβαίνουν τον ένα μετρικό τόνο ή τους 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει στην Επιτροπή στοιχεία για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
 • Οι κατανομές των ποσοστώσεων εξαρτώνται από την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ισούται με τρία ευρώ για κάθε τόνο κατανεμητέας ποσόστωσης ισοδυνάμου CO2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, η Επιτροπή ανακατανέμει δωρεάν την ποσόστωση για την οποία δεν έχει καταβληθεί πληρωμή εντός της καθορισμένης προθεσμίας μόνο στους παραγωγούς και εισαγωγείς που έχουν καταβάλει το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την υπολογισμένη μέγιστη κατανομή ποσόστωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και έχουν υποβάλει τη δήλωση.
 • Για την εισαγωγή και εξαγωγή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις προσωρινής αποθήκευσης, απαιτείται η προσκόμιση έγκυρης άδειας εκδοθείσας από την Επιτροπή.

 

Κύρια σημεία Κανονισμού (ΕΕ) 2024/590:

 • Ορίζει ότι η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή η χρήση υδροχλωροφθορανθράκων (HFC), καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν HFC, απαγορεύεται πλέον.
 • Προβλέπει τις ακόλουθες περιορισμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση των ODS και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ODS:
  • Όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη
  • Όταν χρησιμοποιούνται ως μέσα επεξεργασίας
  • Για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης
  • Κρίσιμης σημασίας χρήσεις ουσιών halon
  • Για επείγουσα χρήση μεθυλοβρωμιδίου
  • Για καταστροφή και ποιοτική αποκατάσταση εντός της Ε.Ε
  • Όταν τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τις ουσίες αυτές παροπλίζονται στο τέλος του κύκλου ζωής
 • Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, υπόκεινται στην προσκόμιση έγκυρης άδειας στις τελωνειακές αρχές, η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή, με εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης.
 • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν τις άδειες που απαιτούνται υποβάλλουν αιτήσεις χρησιμοποιώντας το σύστημα αδειοδότησης. Πριν από την υποβολή της εν λόγω αίτησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν έγκυρη καταχώριση στο σύστημα αδειοδότησης. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων αδειοδότησης θα πραγματοποιείται εντός 30 ημερών.
 • Άδειες μπορούν να χορηγούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση και σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός της Ένωσης και θα είναι χρονικά περιορισμένες.
 • Οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς επιβάλλουν τις απαγορεύσεις και άλλους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι ιδιοκτήτες κτιρίων και οι εργολάβοι διασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ανακαίνισης, αποκατάστασης ή κατεδάφισης που συνεπάγονται την αφαίρεση αφρωδών πάνελ και αφρών σε πολυστρωματικές σανίδες που είναι εγκατεστημένες σε κοιλότητες ή δομημένες κατασκευές τα οποία περιέχουν αφρώδη υλικά με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, οι εκπομπές αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού με χειρισμό του αφρού ή των ουσιών που περιέχει με τρόπο που διασφαλίζει την καταστροφή των εν λόγω ουσιών. Στην περίπτωση ανάκτησης των εν λόγω ουσιών, η ανάκτηση πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα.
 • Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τροποποιήσεις των καταλόγων των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
 • Έως τις 30 Ιουνίου 2024 και στη συνέχεια ετησίως, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις ποσότητες halon που τοποθετήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν για χρήσεις κρίσιμης σημασίας, τα μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση των εκπομπών τους, καθώς και εκτίμηση των εκπομπών αυτών και την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την αξιολόγηση και τη χρήση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και τις περιπτώσεις παράνομου εμπορίου.
 • Έως τις 31 Μαρτίου 2025, και στη συνέχεια ετησίως, κάθε επιχείρηση υποβάλλει στην Επιτροπή, στοιχεία για κάθε ουσία που καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Πριν από την υποβολή στοιχείων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται στο σύστημα αδειοδότησης.

 

 

Για να δείτε με λεπτομέρεια τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τα φθοριούχα αέρια πατήστε εδώ για τον Κανονισμό 2024/573 και εδώ για τον Κανονισμό 2024/590.

 

Οι Κανονισμοί αυτοί είμαι μία ακόμα πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) εντός των απαιτήσεων του European Green Deal strategy για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί για το έτος 2050 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και μείνετε μπροστά από τις εξελίξεις της νομοθεσίας.