Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Στα πλαίσια ηλεκτρολογικών και ενεργειακών έργων, η SustChem αναλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων, που περιλαμβάνουν:

  • Καταγραφή θερμικής ακτινοβολίας αντικειμένων και κτιρίων
  • Μέτρηση συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
  • Ανάλυση καυσαερίων προερχόμενα από λέβητες (O2, CO, NO, SO2) κατά ΕΛΟΤ EN 50379
  • Μέτρηση – Ανάλυση ηλεκτρικής ενέργειας
  • Μέτρηση γείωσης, ρεύματος βρόχου σφάλματος, χρόνοι και ρεύματα ενεργοποίησης μέσων προστασίας κ.λπ. για έκδοση Υ.Δ.Ε κατά ΕΛΟΤ 60364