Διαβάστε το newsletter στον browser σας
 

SustChem Engineering

Newsletter - Δεκέμβριος 2016

     
  logo

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΗΜΑ

     

Η SUSTCHEM ENGINEERING σας ενημερώνει ότι:

Παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016.

Επίσης παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο (http://wrm.ypeka.gr) δημοσιεύονται οδηγίες χρήσης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩO ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

Με τις ευχές μας για καλή χρονιά!


Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Web: www.sustchem.gr
Email: info@suschem.gr  


SustChem Engineering

Π. Μπραΐμιώτης – Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε.
3ης Σεπτεμβρίου 144
Τ.Κ. 112 51, Αθήνα

Τ: 210 82 52 510  
F: 210 82 52 575


LinkedinLinkedin