Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Νέα ΚΥΑ για την κυκλοφορία Ανόργανων λιπασμάτων παλαιών προδιαγραφών

28-09-2022

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. 1629/275472 (ΦΕΚ B 4979/23.09.2022) με θέμα: «Ανόργανα λιπάσματα παλαιών προδιαγραφών».

Νέα ΚΥΑ για την κυκλοφορία Ανόργανων λιπασμάτων παλαιών προδιαγραφών

Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής
Με τη συγκεκριμένη νομοθετική απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένοι τύποι ανόργανων λιπασμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ, προκειμένου να παράγονται ή/και να διατίθενται στην ελληνική αγορά με τη σήμανση «Λίπασμα παλαιών προδιαγραφών» έως 15.12.2022 το αργότερο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τα εν λόγω λιπάσματα δεν θα απαιτείται επιμέρους αδειοδότηση από την ΤΕΓΕΛ.
Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ δεν συμπεριλαμβάνονται απλά ή σύνθετα στερεά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο σε ποσοστό άνω του 28 % κατά μάζα σε σχέση με το νιτρικό αμμώνιο που περιέχεται σε αυτά.
Η παρούσα ΚΥΑ ισχύει έως 15/12/2022, οπότε και θα αξιολογηθούν το ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής και η περαιτέρω ισχύς της.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.