Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Τροποποίηση των Παραρτημάτων I-IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά.

13-10-2021

Από την 16η Ιουλίου 2022 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1768 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων I, II, III και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά.

Ο εν λόγω Κανονισμός:

  • Τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, II, III και IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009.

Ενδεικτικά, ορισμένες σημαντικές αλλαγές που επιφέρει ο εν λόγω Κανονισμός είναι οι εξής:

  • Παράρτημα Ι: Στο μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 (σημείο 5), ενσωματώνονται σαφή κριτήρια βάσει των οποίων κατάλοιπα φαρμακολογικά δραστικής ουσίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επιτρέπεται να περιέχονται σε προϊόν λίπανσης της ΕΕ. Παράλληλα διατυπώνεται σαφώς η άποψη ότι ένα προϊόν λίπανσης της ΕΕ επιτρέπεται να περιέχει δραστική ουσία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 μόνον εάν το εν λόγω προϊόν λίπανσης της ΕΕ δεν επιτελεί λειτουργία φυτοπροστασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Τέλος, ορίζονται για πρώτη φορά για την κατηγορία των ανόργανων βελτιωτικών εδάφους ανώτατα αποδεκτά όρια παθογόνων παραγόντων.
  • Παράρτημα ΙΙ: Τροποποιούνται οι ΚΣΥ 1,2,3,5 και 11. Ειδικότερα για τις ΚΣΥ 1 και 11 ορίζονται σαφέστερα οι κατηγορίες πολυμερών, των οποίων η χρήση επιτρέπεται καθώς και εκείνων που απαγορεύεται.
  • Παράρτημα ΙΙΙ: Μεταβάλλεται η επιτρεπόμενη ανοχή για τη δηλούμενη περιεκτικότητα σε μακροθρεπτικά στοιχεία και άλλες δηλούμενες παραμέτρους στις κατηγορίες ΚΛΠ 1(Γ), ΚΛΠ 3, ΚΛΠ 6 και ΚΛΠ 7.
  • Παράρτημα IV: Διευκρινίζεται πως ο καθορισμός οριακών τιμών για επιμολυντές, συμπεριλαμβανομένου του εξασθενούς χρωμίου (Cr VI) καθώς και του ολικού χρωμίου, θα γίνεται με βάση την ξηρά ουσία.

Δείτε εδώ το επίσημο κείμενο του Κανονισμού 2021/1768.

Μάθετε περισσότερα για τις εξελίξεις στην τεχνική νομοθεσία στο Regulations Calendar