Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης

02-04-2021

Στις 29 Μαρτίου 2021, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο θα αποτελέσει την επικαιροποιημένη στρατηγική της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία την επόμενη 5ετία.

Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας διαρθρώνεται σε πέντε (5) κύριους άξονες :

  • Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική
  • Βιώσιμη κατανάλωση
  • Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία
  • Οριζόντιες δράσεις
  • Ειδικές δράσεις για βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα

Επίσης, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 65 δράσεις, ταξινομημένες ανά θεματική ενότητα, στις οποίες ορίζεται το περιεχόμενο της δράσης, ο χρονικός ορίζοντας και οι αρμόδιοι φορείς εποπτείας και διαχείρισης. Εκ των 65 δράσεων, 43 αφορούν τις βασικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας, παραγωγή, κατανάλωση, απόβλητα και οριζόντια θέματα, ενώ οι υπόλοιπες 22 αφορούν βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα (ηλεκτρονικά προϊόντα, συσκευασίες, πλαστικά, τρόφιμα, κατασκευές, κ.α.).

Η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου, με το ΥΠΕΝ να έχει το ρόλο του Συντονιστή και το Εθνικό Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα και να εξάγει αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Αδιαμφισβήτητης κρισιμότητας για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης θα διαδραματίσει η κινητοποίηση οικονομικών πόρων από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναμένεται η διαμόρφωση ειδικού σχεδίου χρηματοδότησης δράσεων κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας πόρους της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, κ.ά.).

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε αναφορικά με τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικού χαρακτήρα.