Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

15-09-2020

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα: «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β΄  1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)»

τροποποιούνται οι κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και  πλέον, όπου γίνεται αναφορά σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση νοείται ως αναφορά στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Β, Α2 και Α1 αντίστοιχα.

Σχετική νομοθεσία: ΦΕΚ B 3833/2020

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη SustChem S.A.