Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Παράταση στους Ενεργειακούς Ελέγχους για τις υπόχρεες επιχειρήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου

31-05-2019

Μετά από απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης και το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 31/05/2019, παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες, η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με αυτήν, οι επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως υπόχρεες εντός του 2018, μπορούν να υποβάλλουν την Έκθεση στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4342/2015, οι επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται Μικρομεσαίες, είναι υπόχρεες ενεργειακού ελέγχου από ενεργειακούς ελεγκτές ανάλογης τάξης – κατηγορίας. Διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες ενεργειακών ελέγχων και συνεπώς ενεργειακών ελεγκτών που δύναται να τους διενεργούν, ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), εμπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.α.) και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW).

γ) Κατηγορία Γ΄: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW).

Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται από έναν ή περισσότερους ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές.

Στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4342/2015 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, το ύψος του οποίου ξεκινά από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και δύναται να ανέλθει μέχρι τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

 Θα πρέπει να τονισθεί ότι υπόχρεες επιχειρήσεις είναι όσες εταιρείες θεωρούνται μη Μικρομεσαίες δηλαδή οι εταιρείες που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ≥ 50 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού ≥ 43 εκατ. ευρώ ή αριθμό εργαζομένων ≥ 250 ΕΜΕ (ισοδύναμες μονάδες εργασίας). Για τον υπολογισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του ισολογισμού (κύκλος εργασιών και σύνολο ενεργητικού) και ο αριθμός εργαζομένων τυχόν συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

  • Μια επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη αν η επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε άλλη επιχείρηση και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25 % στην υπό εξέταση επιχείρηση.
  • Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες όταν έχουν κάποια από τις ακόλουθες σχέσεις:
  • μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων σε μια άλλη·
  • μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
  • μια σύμβαση μεταξύ των επιχειρήσεων, ή μια διάταξη της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού μιας από τις επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα να ασκεί η μία επιχείρηση κυρίαρχη επιρροή στην άλλη·
  • μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

Τυπικό παράδειγμα συνδεδεμένης επιχείρησης είναι η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία.  Σε περίπτωση που μια σχέση αυτού του είδους προκύπτει μέσω της συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων ατόμων (που ενεργούν από κοινού), οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές