Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Νέα έκδοση του «Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών»

09-03-2022

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και τις κανονιστικές απαιτήσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε στην αναθεώρηση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του 2019 επικαιροποιώντας το περιεχόμενο και τους δείκτες σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα ή τροποποιημένα πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς (SFDR, Taxonomy, GRI Standards 2021, TCFD, ΕΚΕΔ 2021 κλπ.).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την ανάδειξη των βιώσιμων επενδύσεων στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ανακοίνωσε τη δημοσίευση της νέας έκδοσης του Οδηγού Δημοσιοποίησης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 2022. Στον Οδηγό, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανονισμούς δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG. Η αναθεώρηση του Οδηγού το 2022 αποσκοπεί στη συνεχή ενίσχυση των εργαλείων που διαθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις αναδυόμενες απαιτήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG. Τονίζεται ότι ο Οδηγός παρότι απευθύνεται κυρίως σε εισηγμένες εταιρείες, αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό εργαλείο και για μη-εισηγμένες εταιρείες ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου, για την ενίσχυση της διαφάνειας τους σε θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Στόχοι του Οδηγού του Χ.Α. είναι οι εξής:

  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της διαφάνειας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) και η επισήμανση των ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.
  • Η μείωση της πολυπλοκότητας και της επιβάρυνσης των εταιρειών για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG, μέσω σαφών, πρακτικών και συγκεκριμένων, εθνικών και ευρωπαϊκών, κατευθυντήριων γραμμών.
  • Η υποστήριξη των εταιρειών και η διασφάλιση της αποτελεσματικής δημοσιοποίησης ουσιαστικών για τη λειτουργία τους θεμάτων ESG, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της διαθεσιμότητας δεδομένων ESG εφαρμόζοντας σύγχρονα πλαίσια δημοσιοποίησης πληροφοριών.
  • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Η διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ εταιρειών, επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών.
  • Η υποστήριξη των επενδυτών για την ενσωμάτωση συναφών δεδομένων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό: https://bit.ly/3CvQXim

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο Οδηγό του Χ.Α. και την ικανοποίηση των κριτηρίων δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG, παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε κατά την ανάπτυξη Έκθεσης Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ESG).