Chemicals
EHS
Engineering
Sustainability
Agrochemicals
Health
Energy
Certifications

Ενεργειακοί Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

01-09-2017

Το Θεσμικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζεται στόχος εξοικονόμησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 20% έως το 2020. Η Ε.Ε. στα πλαίσια της χάραξης της στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 (Energy Efficiency Directive) θέτει τρεις βασικούς στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030:

 • Τουλάχιστον 40% μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990)
 • Τουλάχιστον 27% μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο
 • Τουλάχιστον 27% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Μέσω της ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζεται ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Energy Efficiency Directive καθορίζει δέσμη πολιτικών που καλύπτουν όλο το φάσμα της ενέργειας, από την παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση, ενώ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν εθνικούς στόχους, καθεστώτα και προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία, μέσω του Νόμου 4342/2015 και της ΚΥΑ 178679/2017, όπου θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

[accordion autoclose=”true” openfirst=”false” openall=”false” clicktoclose=”true”]
[accordion-item title=”Τι είναι ο Ενεργειακός Έλεγχος” id=”energycheck”]
Πρόκειται για μια συστηματική διαδικασία με σκοπό την απόκτηση επαρκούς γνώσης για το υφιστάμενο ενεργειακό ισοζύγιο μιας επιχείρησης, με την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, με τον ενεργειακό έλεγχο η επιχείρηση:

 1. Αναλύει την ενεργειακή της χρήση και κατανάλωση με βάση μετρήσεις και άλλα δεδομένα ώστε να προσδιορίσει τους υφιστάμενους ενεργειακούς πόρους και να αξιολογήσει την παρελθούσα και την τρέχουσα ενεργειακή χρήση και κατανάλωση (δημιουργία ενεργειακής γραμμής βάσης περιόδου τουλάχιστον 12 μηνών).
 2. Εντοπίζει τα σημεία σημαντικής ενεργειακής χρήσης, δηλ. εντοπίζει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα συστήματα, τις διεργασίες, τις θέσεις εργασίας που επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και προσδιορίζει την τρέχουσα ενεργειακή επίδοση αυτών, ενώ προχωρά και στην εκτίμηση της προβλεπόμενης μελλοντικής ενεργειακή χρήσης και κατανάλωσης.
 3. Εντοπίζει και ιεραρχεί ευκαιρίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 90% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενός οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια θα πρέπει να:

  βασίζονται σε επικαιροποιημένα, μετρήσιμα, και ανιχνεύσιμα λειτουργικά δεδομένα,

  περιλαμβάνουν λεπτομερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης,

  βασίζονται σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής,

  είναι αναλογικοί και επαρκώς αντιπροσωπευτικοί.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τον ενεργειακό έλεγχο, θα πρέπει να αφορούν κατ’ ελάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες και εντός των τελευταίων δύο ετών πριν από την διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”Υπόχρεοι Ενεργειακών Ελέγχων” id=”upoxreoi”]

Βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/9-11-2015) οι Μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας είναι υπόχρεες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου που βάσει του άρθρου 8, παρ. 3 της Υ.Α. 178679/2017 (ΦΕΚ 2337/Β/10-07-2017) θα πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα με το Ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων του ΥΠΕΝ μέχρι 4/7/2018 και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο ενεργειακό έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από των τεσσάρων ετών από τον προηγούμενο ενεργειακό έλεγχο.

Οι Μεγάλες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (π.χ. ISO 50001), είτε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14001) πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, εξαιρούνται από την απαίτηση διενέργειας ενεργειακού ελέγχου, εφόσον το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για τις δε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων ο Ν. 4342/2015 υποδηλώνει ότι θα δοθούν κίνητρα για να προβούν σε ενεργειακούς ελέγχους.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Κατηγορίες ενεργειακών ελέγχων” ]

Οι ενεργειακοί έλεγχοι διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων και εμπορικά καταστήματα  έως 2.000 τετραγωνικών μέτρων και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ έως 22 kW ή θερμική έως 50 kW.
 • Κατηγορία Β: Κτίρια γραφείων και εμπορικά κτίρια άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, υπόλοιπα κτίρια του τριτογενούς τομέα και βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1.000 kW.
 • Κατηγορία Γ: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 1.000 kW.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Οφέλη ενεργειακού ελέγχου” id=”ofeli”]

Πέρα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ο Ενεργειακός έλεγχος αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις ώστε:

 • Να κατανοήσουν πως καταναλώνεται η ενέργειας στις εγκαταστάσεις.
 • Να αναγνωρίζουν τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν απώλειες ενέργειας.
 • Να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις διορθωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν, το κόστος τους αλλά και το χρόνο απόσβεσής τους.
 • Να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Υπηρεσίες παραγωγής – εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας ” id=”paragogis”]

Σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και κτίρια γραφείων και εμπορικά καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, η SustChem Engineering αναλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων.
 • Μέτρηση απωλειών ενέργειας.
 • Εφαρμογή συστημάτων καταγραφή δεδομένων και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Μελέτη, σχεδιασμός εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 • Μελέτη βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων.
 • Μελέτη φωτισμού.
 • Συμβάσεις ενεργειακής διαχείρισης και ένταξη ενεργειακών επενδύσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001) και ενεργειακής διαχείρισης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, είτε ISO 16001) που συμπεριλαμβάνουν τον ενεργειακό έλεγχο.
 • Εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης.

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, όντας στελεχωμένη με έμπειρους ενεργειακούς ελεγκτές όλων των σχετικών ειδικοτήτων μηχανικών και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα όργανα μετρήσεων όπως:

[two_third]

[/two_third]

[two_third_last]

 • θερμογραφική κάμερα,
 • αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας (troubleshooter and analyzer, logger, recoreder),
 • αναλυτή καυσαερίων και απόδοσης καύσης,
 • ροόμετρο,
 • πυρανόμετρο,
 • μετρητή φωτεινότητας κ.α. εγγυάται:

    Πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

    Ανάπτυξη ευρύτερης εταιρικής ενεργειακής στρατηγικής για την απόδοση.

   Μείωση του ενεργειακού κόστους.

[/two_third_last]

Η SustChem Engineering είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), καθώς και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (Quality Management) & ISO 14001 (Environmental Management). Το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, έχει αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία, έχοντας εφαρμόσει ήδη συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και έχοντας διεξάγει ενεργειακούς ελέγχους σε πολύπλοκες βιομηχανικές διεργασίες και κτιριακές εγκαταστάσεις, είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση.

[/accordion-item]

[/accordion]