Σεμινάριο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH & CLP ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ 

18 Φεβρουαρίου 2020

Κατόπιν του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το σεμινάριο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH & CLP ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ, στις 25 & 26 Φεβρουαρίου και λόγω της συμπλήρωσης των προβλεπόμενων θέσεων το σεμινάριο επαναλαμβάνεται στις 06 & 07 Απριλίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα χημικής νομοθεσίας, την παραγωγή, εμπορία, διαχείριση πρώτων υλών και προϊόντων, με σκοπό την ενημέρωση για τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών, τις τελευταίες εξελίξεις και των αναμενόμενων στο μέλλον.

Κλείστε σήμερα τη θέση σας στο σεμινάριο και αποκτήστε σφαιρική αντίληψη για τις απαιτήσεις των κανονισμών.

Βρείτε τη δήλωση συμμετοχής και αναλυτικές πληροφορίες εδώ. Δηλώσεις συμμετοχής έως 16/03/2020.