Σεμινάριο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH & CLP ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ 

24 Ιουνίου 2020

H SustChem A.E., με υψηλή εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τα χημικά, οργανώνει το σεμινάριο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH & CLP ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

 

Ημερομηνία: 15 & 16/07/2020

Τοποθεσία: Novotel Athens, Αίθουσα 350 τ.μ.

Κόστος: 500 Ευρώ / άτομο πλέον ΦΠΑ.

Διάρκεια: Έναρξη 09:00 κάθε μέρα. Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραμμα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Έως 30/06/2020 με αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης συμμετοχής. Στην επιλογή θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας.

 

Οι κανονισμοί REACH και CLP, οι οποίοι αποτελούν τη βασική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες και τα μείγματά τους, εξελίσσονται συνεχώς με προσθήκες, νέους περιορισμούς και νέα προσέγγιση όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων. Η SustChem Α.Ε. ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ενημέρωσης αλλά και εμβάθυνσης στους δύο κανονισμούς πραγματοποιεί διήμερο εξειδικευμένο σεμινάριο για στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Βρείτε τη δήλωση συμμετοχής και αναλυτικές πληροφορίες εδώ.