Νέα τρόφιμα-Novel Foods

Τι είναι το «Νέο Τρόφιμο» ή «Novel Food»?

 

Νέο Τρόφιμο ή Novel Food ορίζεται κάθε τρόφιμο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις 15 Μάϊου 1997. «Νέο» μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε τρόφιμο αναπτύχθηκε πρόσφατα, οποιοδήποτε τρόφιμο παράγεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διεργασιών, καθώς και οποιοδήποτε τρόφιμο καταναλώνεται παραδοσιακά εκτός ΕΕ.

 

Eίναι το προϊόν μου «νέο τρόφιμο»?

 

Εξαρτάται από το είδος, τη χρήση, τη προέλευση και τον τρόπο παραγωγής του τρόφιμου ή συστατικού τρόφιμου.

Ενδεικτικές κατηγορίες νέων τροφίμων είναι:

  • Τρόφιμα με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη μοριακή δομή
  • Τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη
  • Τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από φυτά ή μέρη τους που δεν είναι γνωστά στην Ευρώπη ή μέρη ζώων εκτός κι αν αυτά έχουν γεννηθεί με παραδοσιακές πρακτικές.
  • Τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων στα οποία έχει εφαρμοστεί μια διαδικασία παραγωγής που δεν χρησιμοποιούταν παλαιότερα, και η διαδικασία αυτή προκαλεί σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση ή στη δομή αυτών
  • Τρόφιμα που αποτελούνται από τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά

 

Παραδείγματα νέων τροφίμων:
•Συνθετικά υποκατάστατα λίπους με μειωμένες θερμίδες
•Έλαιο κανναβιδιόλης, αλγινέλαιο
•Χυμός Νoni, σπόροι Chia, ζεόλιθος
•Παστεριωμένα φρούτα υψηλής πίεσης, τρόφιμα κατεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία.

 

Τι πρέπει να κάνω?

 

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τρόφιμα που μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη, τα νέα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων απαιτούν ειδική αδειοδότηση πριν τοποθετηθούν στην
ευρωπαϊκή αγορά.

 

Ελέγξτε τα προϊόντα σας!

 

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι συχνά δύσκολο να απαντηθεί. Τα «νέα τρόφιμα» ακολουθούν ειδική διαδικασία, σε εθνικό επίπεδο, για τον προσδιορισμό του καθεστώτος στο οποίο ανήκουν. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει εκδώσει ειδικό καθοδηγητικό έγγραφο με σκοπό να διευκολύνει την ένταξη των προϊόντων στις 10 ξεχωριστές κατηγορίες νέων τρόφιμών.

Ένα Νέο Τρόφιμο που δε πληροί τις προδιαγραφές του νέου Κανονισμού είναι παράνομο και η τοποθέτηση του στην αγορά ενέχει το κίνδυνο προστίμων, απόσυρσης προϊόντων ακόμη και ποινικών επιπτώσεων.

 

Και αν το προϊόν είναι «νέο τρόφιμο»?

 

Τότε απαιτείται να ακολουθήσουν μία διαδικασία έγκρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πριν διατεθούν στην αγορά. Ο σκοπός της έγκρισης είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος, η διασφάλιση ότι δε θα φέρουν κάποια παραπλανητική για τον καταναλωτή ένδειξη. Την επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου του προϊόντος θα διεξαχθεί από τον EFSA. Η άδεια καθορίζει τους όρους χρήσης του, τον χαρακτηρισμό του ως τρόφιμο, τις ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης (κατά περίπτωση) και τις απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά (κατά περίπτωση).

 

Κατάλογος “Νέων Τροφίμων»

 

Ο Κατάλογος «Νέων Τροφίμων» είναι ένας μη εξαντλητικός κατάλογος προϊόντων ζωικής, φυτικής ή άλλης προέλευσης, ο οποίος αποτελεί ένα χρήσιμο συμβουλευτικό εργαλείο για το αν ένα προϊόν εμπίπτει στον Κανονισμό «Νέων Τροφίμων».

 

Ρωτήστε μας τώρα!

Ελάτε να προσδιορίσουμε μαζί τις υποχρεώσεις των προϊόντων σας και να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διάθεσή τους.