ΕΟΦ: Eπανενεργοποίηση της δυνατότητας χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών για βιοκτόνα προϊόντα PT1

15 Νοεμβρίου 2021

Ο ΕΟΦ επανενεργοποιεί τη δυνατότητα χορήγησης κατά παρέκκλιση αδειών για βιοκτόνα προϊόντα PT1 βάσει του άρθρου 55 παρ.1 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αρίθμ. 528/2012. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά σε εταιρείες που είχαν λάβει αντίστοιχη άδεια στο παρελθόν και έχει λήξει αλλά και σε όποια εταιρεία ενδιαφέρεται να εκδώσει κατά παρέκκλιση άδεια για πρώτη φορά.

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ.