Τελευταίες Εξελίξεις

Business Continuity Management System | ISO 22301

27 Απριλίου 2020

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας ISO 22301 (Business Continuity Management System) μέσω μίας ολιστικής διαδικασίας διαχείρισης, περιγράφει και καθορίζει τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την επανεξέταση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, με στόχο τη διασφάλιση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών στους πελάτες ενός οργανισμού, έπειτα από πιθανή διακοπή της λειτουργίας του.

περισσότερα

Deadline Alert | Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

14 Απριλίου 2020

Λόγω των έκτακτων εξελίξεων του COVID – 19, δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 75/30.03.2020) σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες των οικοδομικών αδειών (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις, εγκρίσεις κ.λ) που ρυθμίζονται με τους ν.4067/2012 και ν.4495/2017 καθώς και οι ημερομηνίες νομιμοποίησης κατασκευών οι οποίες ρυθμίζονται με τους ν.4495/2017, ν.4178/2013 και ν.4014/2011.

περισσότερα

Παράταση Προθεσμίας Κοινοποίησης Ετησίου Όγκου Πωλήσεων Ηλεκτρονικών Τσιγάρων, λόγω COVID-19

7 Απριλίου 2020

Λόγω των περιοριστικών μέτρων διασποράς του COVID-19, η προθεσμία υποβολής ετήσιου όγκου πωλήσεων νικοτινούχων προϊόντων και συσκευών ηλεκτρονικών τσιγάρων για το έτος 2019 παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

περισσότερα

Προδιαγραφές Μέσων Ατομικής Προστασίας στα πλαίσια του SARS–CoV–2

6 Απριλίου 2020

Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός (Μέσα Ατομικής Προστασίας) που χρησιμοποιείται ενάντια στην εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS–CoV –2, όπως:

περισσότερα

Νέες διατάξεις ADR στα πλαίσια εξάπλωσης COVID–19

3 Απριλίου 2020

Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID–19, ορισμένα συμβαλλόμενα Κράτη της Συμφωνίας ADR συντονίζοντας τις προσπάθειές τους, συμφώνησαν στην θέσπιση των ακόλουθων δύο τροποποιήσεων.

περισσότερα