Τελευταίες Εξελίξεις

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ

25 Μαΐου 2021

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με την υπ΄ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/47286/638 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’2033/19.05.2021, με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων σε Κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)»
περισσότερα

16η τροποποίηση (ATP) του Κανονισμού CLP

7 Μαΐου 2021

Στις 20 Απριλίου εκδόθηκε ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός 2021/643, ο οποίος αποτελεί την 16η τροποποίηση του Κανονισμού 1272/2008 (CLP), με σκοπό τη προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (ATP).
περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων

7 Μαΐου 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/740 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 περισσότερα

Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης

2 Απριλίου 2021

Στις 29 Μαρτίου 2021, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο θα αποτελέσει την επικαιροποιημένη στρατηγική της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία την επόμενη 5ετία.

περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2020 έως την 31 Μαϊου 2021

23 Μαρτίου 2021

Επιπλέον τονίζεται ότι δεν θα δοθεί ουδεμία παράταση, πέραν της ανωτέρω.

περισσότερα