Τελευταίες Εξελίξεις

Εγκύκλιος ΓΧΚ για το ΕΜΧΠ

12 Φεβρουαρίου 2019

Διευκρινήσεις του ΓΧΚ για την καταχώρηση προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019, η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), εξέδωσε εγκύκλιο αναφορικά με τις καταχωρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ). Η εγκύκλιος διευκρινίζει διάφορα λειτουργικά διαδικαστικά θέματα των καταχωρήσεων, που πηγάζουν από την εφαρμογή του άρθρου 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP).

περισσότερα

Αεροπορική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

7 Φεβρουαρίου 2019

Η ασφαλής αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν είναι απλή υπόθεση.

Η ασφάλεια των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι ύψιστης σημασίας στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών, στις οποίες η ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβατών του αποτελούν αδιαπραγμάτευτο μέλημα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Ως αποτέλεσμα, η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), η οποία δημοσιεύει τους κανονισμούς ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Dangerous Goods Regulations), θέτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές από όλους τους κανονισμούς/οδηγίες (ADR, RID, IMDG) μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια μια αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA) αξιολογεί τον κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον που προκαλούν τα μικροπλαστικά καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να περιοριστούν σε Ενωσιακό επίπεδο.

1 Φεβρουαρίου 2019

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα πλαστικά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολόγησε τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον που συνεπάγονται τα σκόπιμα προστιθέμενα μικροπλαστικά και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν δικαιολογημένος ένας ευρωπαϊκός περιορισμός.

περισσότερα

O ECHA θα προτείνει τα επαγγελματικά όρια έκθεσης (O.E.L.) από το 2020

25 Ιανουαρίου 2019
O ΕCHA (European Chemical Agency) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να προτείνει ο ECHA σε τακτική βάση επαγγελματικά όρια έκθεσης (O.E.L) των εργασιακών χώρων.
Η συμφωνία απαιτεί ο ECHA να αξιολογεί τα επαγγελματικά όρια έκθεσης (O.E.L) με ρυθμό 4-5/έτος ξεκινώντας από το 2020.

περισσότερα

Παράταση στους ενεργειακούς ελέγχους για τις υπόχρεες επιχειρήσεις

9 Ιανουαρίου 2019

Μετά από απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης και το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 31/12/2018, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις. Οι ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν ορίσει οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων μέχρι το τέλος Μαΐου. Στις 31 Μαΐου 2019 μετατέθηκε και η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.

περισσότερα