Τελευταίες Εξελίξεις

REACH: Ο Νέος Κανονισμός 2020/878 που τροποποιεί τις προδιαγραφές των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (SDS)

14 Ιουλίου 2020

Με τον Κανονισμό 2020/878 τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH, το οποίο αφορά τις προδιαγραφές των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ – SDS).

περισσότερα

Green Deal & Sustainability

6 Ιουλίου 2020

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία (green deal) και τους στόχους για μία κλιματικά ουδέτερη ήπειρο, αναδύονται νέες αγορές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου βιώσιμων προϊόντων, που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν μόνο οι εταιρείες που παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα.

περισσότερα

Υποστήριξη στη διαδικασία λήψης του σήματος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

2 Ιουλίου 2020

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία επιχειρήσεων Ελληνικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προώθηση του παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας. Η υψηλή προστιθέμενη αξία που προσφέρεται στην Ελληνική οικονομία από τις εταιρείες-μέλη της εθνικής αυτής πρωτοβουλίας, πιστοποιείται από Ελληνικό Ανεξάρτητο Φορέα.

περισσότερα

Σεμινάριο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH & CLP ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ 

24 Ιουνίου 2020

H SustChem A.E., με υψηλή εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τα χημικά, οργανώνει το σεμινάριο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH & CLP ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

περισσότερα

Business Continuity Management System | ISO 22301

27 Απριλίου 2020

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας ISO 22301 (Business Continuity Management System) μέσω μίας ολιστικής διαδικασίας διαχείρισης, περιγράφει και καθορίζει τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την επανεξέταση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, με στόχο τη διασφάλιση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών στους πελάτες ενός οργανισμού, έπειτα από πιθανή διακοπή της λειτουργίας του.

περισσότερα