Τελευταίες Εξελίξεις

Παράταση στους ενεργειακούς ελέγχους για τις υπόχρεες επιχειρήσεις

9 Ιανουαρίου 2019

Μετά από απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης και το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 31/12/2018, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις. Οι ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν ορίσει οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων μέχρι το τέλος Μαΐου. Στις 31 Μαΐου 2019 μετατέθηκε και η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων στοιχείων εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.

περισσότερα

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

8 Ιανουαρίου 2019

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, στην πιστοποίηση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους και στην βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

περισσότερα

Αναπτυξιακός νόμος 4399 – Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 3ος κύκλος

7 Ιανουαρίου 2019

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη  η προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα».
περισσότερα

Flexible Solutions for your Energy Performance Needs!

14 Νοεμβρίου 2018

Σαράντα οκτώ (48) ημέρες έχουν μόλις απομείνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (31/12/2018) του πρώτου ενεργειακού ελέγχου για τις υπόχρεες επιχειρήσεις. περισσότερα

Πιστοποίηση Ecolabel των Υπηρεσιών Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων

16 Ιουλίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 2/5/2018 Απόφαση 2018/680 καθόρισε τις διαδικασίες, με τις οποίες μπορεί μία επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού, να πιστοποιηθεί με το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. περισσότερα