Νέα Ανακοίνωση CHMP | Νιτροζαμίνες στα Φάρμακα

20 Φεβρουαρίου 2020

Η Επιτροπή Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) με ανακοίνωση καλεί τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης να επανεξετάσουν τα φάρμακα τους για πιθανή παρουσία νιτροζαμινών και να ενημερώσουν τις αρχές έως 26 Μαρτίου 2020.

Η ομάδα της SustChem S.A. πρωτοπορεί και αναλαμβάνει το πακέτο υπηρεσιών για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων (Risk Evaluation). Μάθετε περισσότερα εδώ.