Ποιοι είμαστε

H SustChem αποτελεί έναν ‘ζωντανό’ οργανισμό παροχής υπηρεσιών πλαισιωμένο από υψηλού επιπέδου επιστήμονες, που έχει αποκτήσει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επενδύουμε διαρκώς στην εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, καθώς είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητάς μας.

Από την πρώτη δεκαετία του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσει ένα πλέγμα νομοθεσίας που έχει ως στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Παρακολουθούμε τις συνεχείς εξελίξεις με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των πελατών μας, ενώ προτείνουμε λύσεις για την έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωσή τους και παροτρύνουμε για λήψη εθελοντικών πρωτοβουλιών. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν τη βιομηχανία, ξεκινώντας από το βασικό και λεπτομερή σχεδιασμό, την αδειοδότηση της λειτουργίας και την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, μέχρι την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την πιστοποίηση των προϊόντων της. Αναπτύσσουμε την κουλτούρα της ολοκληρωμένης και σχεδιασμένης αντιμετώπισης των προκλήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

Με μια ματιά

 


Η φιλοσοφία μας

Διαθέτοντας εμπειρία, γνώση, εξειδίκευση, και καινοτομική σκέψη δίνουμε λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των πελατών μας. Προσαρμόζουμε τη γνώση και την εμπειρία μας στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου που δραστηριοποιείται. Διερευνούμε τις νέες απαιτήσεις και τα αντικείμενα που εμφανίζονται, δημιουργώντας αξία και χτίζοντας μια μακρά σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.


Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα

Η ανάπτυξη κουλτούρας υποστήριξης των πελατών ανεξαρτήτως μεγέθους. Η ύπαρξη σταθερού δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών, ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών, εργαστηριακού εξοπλισμού μετρήσεων. Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Η δυνατότητα επί τόπου επίσκεψης των συνεργατών μας για τη μελέτη των θεμάτων που μας ανατίθενται. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τις Αρμόδιες Αρχές για την υποστήριξη των Πελατών σε περίπτωση ελέγχων. Η εμπεριστατωμένη γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με την χημική ασφάλεια και τη διεθνή νομοθεσία και τέλος η δυνατότητα διαρκούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις σε όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των.

Η ιστορία μας

Picture

2018

 • Αλλαγή νομικής μορφής σε ανώνυμη εταιρεία
 • Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε όλο το εύρος της βιομηχανίας σε Ελλάδα και εξωτερικό (διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας καυσίμων, βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και χημικών, εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων)
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα γραφεία της εταιρείας
 • Οργάνωση Task Forces για βιοκτόνα προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό BPR
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε εργοτάξια και σύνταξη μελετών επαγγελματικού κινδύνου
 • Κατάρτιση προσωπικού στην αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IATA Certification)
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια (AgroticaEnergy Efficiency Conference)

2023-05-24 11:50
Picture

2017

 • Εγγραφή στο μητρώο ΕΞΥΠΠ
 • Εκσυγχρονισμός εργαστηρίου με κατάλληλο εξοπλισμό
 • Πιστοποίηση του στελεχιακού δυναμικού ως ενεργειακοί ελεγκτές
 • Πιστοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου σύμφωνα με πρότυπο ISO 50001
 • Επαναπιστοποίηση σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015 & 14001:2015
 • Σύνταξη φακέλου φαρμάκου μέσω eCTO μορφότυπου

2023-05-24 11:50
Picture

2016

 • Εδραίωση στον κλάδο ηλεκτρονικού τσιγάρου και κοινοποίηση προϊόντων στην Ε.Ε (TPD Notification)
 • Τεχνική υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (ΣΕΕΗΤ)
 • Είσοδος στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Επέκταση δραστηριοτήτων σε Αμερικάνικη και Ασιατική Ήπειρο

2023-05-24 11:50
Picture

2015

 • Ανάπτυξη συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης σύνταξη φακέλου και κλινική αξιολόγηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων σε πάνω από δέκα πόλεις της Ελλάδας σχετικά με την Ασφάλεια & Υγιεινή στο χώρο εργασίας, τη Χημική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)
 • Αδειοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (REACH Authorisation)

2023-05-24 11:50
Picture

2014

 • Πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας & ISO 14001:2008 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Επέκταση σε χώρο γραφείων 440 τ.μ.
 • Είσοδος στην αγορά πιστοποίησης βιοκαυσίμων και βιορευστών (Renewable Energy Directive) και σχεδιασμός εγκαταστάσεων ΑΠΕ

03/08/2017
Picture

2013

 • Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος READ (Safety Health Environment) με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ε.Ε.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δημιουργώ- Ερευνώ- Καινοτομώ
 • Δημιουργία εργαστηρίου και εξειδίκευση στη διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων
 • Οργάνωση και διαχείριση συμπράξεων καταχώρησης REACH (Consortium Management)

03/08/2017
Picture

2012

 • Εκπόνηση μελετών ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντων και μέτρησης ανθρακικού και υδατικού αποτυπώματος
 • Διαχείριση πιστοποιήσεων Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, ΑΕΟ

03/08/2017
Picture

2011

 • Πιστοποίηση ως SAP National Experts for Hazard Communication σε Ελλάδα και Κύπρο
 • Επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές

03/08/2017
Picture

2010

 • Ένταξη υπηρεσιών Πιστοποιήσεων ISO & SQAS και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
 • Σύνταξη φακέλων καταχώρησης Βιοκτόνων

03/08/2017
Picture

2009

 • Εδραίωση σε νέους τομείς χημικής βιομηχανίας, όπως λιπάσματα, καλλυντικά, απορρυπαντικά κ.α.

03/08/2017
Picture

2008

 • Επέκταση δραστηριοτήτων στον τομέα της Χημικής Νομοθεσίας και στη σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας σε πάνω από 25 γλώσσες

03/08/2017
Picture

2007

 • Ίδρυση της SustChem με κύριες δραστηριότητες την περιβαλλοντική αδειοδότηση και εφαρμογή του Κανονισμού REACH 1907/2006/ΕΚ
 • Τεχνική Υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)

03/08/2017