Προώθηση Συμφερόντων – Διαπραγμάτευση – Διοίκηση (lobbying)

Η SustChem διαθέτει  γνώση και εμπειρία στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και εμπορικών  Συνδέσμων, στην εκπροσώπηση εταιρειών σε Συνδέσμους και forums, στην προώθηση κοινών συμφερόντων επιχειρήσεων στις ελληνικές Αρχές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , τον ECHA κλπ.

 

Τα έργα μας:

Διοίκηση των Συνδέσμων Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), Χρωμάτων Βερνικιών και Μελάνων (ΠΕΒΧΒΜ), Ηλεκτρονικού τσιγάρου (ΣΕΕΗΤ) .
Στην εκπροσώπηση εθνικών Συνδέσμων στον CEFIC και στον  CEPE
Συντονισμός και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων που καταχώρησαν στο REACH τα κάρβουνα .
Εκπροσώπηση πολυεθνικών σε βιομηχανικούς Συνδέσμους.
Στον έλεγχο συμμόρφωσης στην αγορά βιομηχανικών προϊόντων  κ.λπ.