Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση η SUSTCHEM ENGINEERING διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η SUSTCHEM ENGINEERING συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της Ιστοσελίδας μέσω αυτής και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα αυτά παρέχονται στη SUSTCHEM ENGINEERING ή για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την Ιστοσελίδα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Εταιρείες παρέχουσες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται στη SUSTCHEM ENGINEERING  μέσω της Ιστοσελίδας.

Εάν κάποιος επισκέπτης της Ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους ανωτέρω όρους περί προσωπικών δεδομένων, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της.

Ωστόσο, ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και δύναται να επικοινωνεί για το σκοπό αυτό με τη SUSTCHEM ENGINEERING στο τηλέφωνο +30 210 8252510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@suschem.gr.