Καθορισμός Υπόχρεων Μερών Έτους 2018 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου

9 Μαΐου 2018

Δημοσιεύθηκε η υπ. Αριθ. ΥΑ 172818/ΦΕΚ 1117/Β  σχετικά με τον Καθορισμό Υπόχρεων Μερών έτους 2018 και Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου σε αυτά.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, καθορίζονται τα υπόχρεα μέρη για την εφαρμογή του Καθεστώτος κατά το έτος αναφοράς 2018 και κατανέμεται ο σωρευτικός στόχος έτους 2018 στα Υπόχρεα Μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της οικ. 174063/28.3.2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης».

 

 

Κατανομή σωρευτικού στόχου έτους 2018 σε Υπόχρεα Μέρη

Α/ΑΥπόχρεο ΜέροςΕνεργειακό ΠροϊόνΠοσοστόΕτήσιος Σωρευτικός Στόχος (ktoe)
1ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ηλεκτρισμός32,57% 43,32
2ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΗλεκτρισμός1,03%1,37
3ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ηλεκτρισμός1,04% 1,39
4ELPEDISON Α.Ε. Ηλεκτρισμός0,97%1,29
5ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Πετρέλαιο17,64%23,47
6CORAL Α.Ε.Πετρέλαιο9,91%13,18
7AVINOIL A.B.E.N.E.Π.Πετρέλαιο6,14%8,17
8ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. Πετρέλαιο5,38%7,16
9REVOIL Α.Ε.Ε.Π.Πετρέλαιο5,18%6,89
10ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.Πετρέλαιο4,55%6,05
11ΕΤΕΚΑ Α.Ε.Πετρέλαιο3,17%4,21
12SILK OIL Α.Ε. Πετρέλαιο1,61%2,14
13CORAL GAS A.E.B.E.Y. Πετρέλαιο1,19%1,58
14ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ.Πετρέλαιο1,06%1,40
15ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.Πετρέλαιο0,64%0,86
16KAOIL Α.Ε. Πετρέλαιο0,61%0,80
17ΑΡΓΩ Α.Ε.Πετρέλαιο0,43%0,57
18TOP GAS Α.Ε.Πετρέλαιο0,32%0,42
19FGAS.EUΠετρέλαιο0,27%0,35
20ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. Πετρέλαιο0,24%0,31
21GS GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.Πετρέλαιο0,20%0,26
22TRIGON GAS Α.Ε. Πετρέλαιο0,15%0,20
23LEON GAS Α.Β.Ε.Ε.Πετρέλαιο0,07%0,09
24ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.Πετρέλαιο0,06%0,08
25PHOENIX ΠΕΤΡΕΛΑΙΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.Πετρέλαιο0,06%0,07
26NETOIL S.A. Πετρέλαιο0,05%0,07
27ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.Φυσικό αέριο2,28%3,04
28ΖeniΘ (Πρώην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.)Φυσικό αέριο2,39%3,17
29ΔΕΠΑ Α.Ε.Φυσικό αέριο0,56%0,75
30Μ&Μ GAS A.E. Φυσικό αέριο0,25%0,33
Σύνολο100%133,00
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ