Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας;

Η Sustchem Τεχνική Συμβουλευτική Α.Ε., εξειδικευμένη στην ασφάλεια των χημικών και φαρμακευτικών ουσιών με πελάτες χημικές και φαρμακευτικές επιχειρήσεις επιθυμεί να εντάξει στο στελεχιακό της δυναμικό:

 

1) Επιστήμονες με εξειδίκευση σε

 1. Regulatory Affairs φαρμάκων.
 2. Στην τοξικολογία, κατά προτίμηση σε Regulatory Toxicology, Exposure Assessment Toxicology & Pharma Toxicology.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Χημείας/ Βιοχημείας/ Βιολογίας/ Ιατρικής ή Φαρμακευτικής.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές ή εμπειρία θα ληφθεί υπόψιν.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ευχέρεια στη διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

 

 

2) Μηχανικό Μηχανολόγο, Χημικό ή άλλης συναφούς ειδικότητας Μηχανικό με τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να έχει οπωσδήποτε γνώση και εμπειρία στο λεπτομερή σχεδιασμό (detailed engineering βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 2. Άριστη γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας πέραν της ελληνικής.
 3. Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων σχεδιασμού

Ο ενδιαφερόμενος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας σχεδιασμού εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

 

 

Εάν σας ενδιαφέρει η απασχόληση στη SustChem Τεχνική Συμβουλευτική Α.Ε. μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@suschem.gr.

Ευχαριστούμε πολύ.