Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας;

Η Sustchem Τεχνική Συμβουλευτική Α.Ε., εξειδικευμένη στην ασφάλεια των χημικών και φαρμακευτικών ουσιών με πελάτες χημικές και φαρμακευτικές επιχειρήσεις επιθυμεί να εντάξει στο στελεχιακό της δυναμικό Επιστήμονες με εξειδίκευση σε:

 

  1. Regulatory Affairs φαρμάκων.
  2. Στην τοξικολογία, κατά προτίμηση σε Regulatory Toxicology, Exposure Assessment Toxicology & Pharma Toxicology.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Χημείας/ Βιοχημείας/ Βιολογίας/ Ιατρικής ή Φαρμακευτικής.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές ή εμπειρία θα ληφθεί υπόψιν.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ευχέρεια στη διαχείριση βάσεων δεδομένων
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

 

Εάν σας ενδιαφέρει η απασχόληση στην SustChem Engineering μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@suschem.gr.

Ευχαριστούμε πολύ.