Εθνική έγκριση βιοκτόνων σκευασμάτων, αρμοδιότητας ΕΟΦ