Αδειοδότηση Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων

Κάθε μεταποιητική δραστηριότητα υπόκειται στη διαδικασία βιομηχανικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η SustChem περιλαμβάνουν:

Εγγραφή στο μητρώο βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων

Για δραστηριότητες που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις, η SustChem αναλαμβάνει τη σύνταξη των παρακάτω μελετών για έκδοση άδειας:

Παραγωγής καλλυντικών
Παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής
Παραγωγής απολυμαντικών
Παραγωγής καθαριστικών/απορρυπαντικών
Παραγωγής φαρμάκων