Αγροχημικά

Με τον όρο αγροχημικά γίνεται αναφορά στα διάφορα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, με σκοπό την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο όρος αγροχημικά αναφέρεται στο ευρύ φάσμα χημικών ουσιών εντομοκτόνων, συμπεριλαμβανομένων χημικών εντομοκτόνων, χημικών ζιζανιοκτόνων, χημικών μυκητοκτόνων και χημικών νηματοδοκτόνων. Ωστόσο ο τομέας των αγροχημικών περιλαμβάνει επίσης συνθετικά λιπάσματα, λιπάσματα φυσικής προέλευσης (π.χ κοπριά) ορμόνες καθώς και άλλους χημικούς παράγοντες – ρυθμιστές ανάπτυξης των φυτών.

 

Δεδομένης της συχνά τοξικής τους δράσης, σε πολλές χώρες, η χρήση αγροχημικών έχει καταστεί εξαιρετικά ελεγχόμενη και σαφώς καθορισμένη από επίσημα νομοθετικά πλαίσια τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικές κυρώσεις μπορεί να προκύψουν από κακή (παράνομη) χρήση τους, συμπεριλαμβανομένης της ακατάλληλης αποθήκευσης καθώς οδηγούν σε σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.