Choose your language
Reach
carbonfootprintfoot

footprint_calculator

Newsletter

Subscribe on our newsletter and receive all the latest news about our services, as well as useful tips from the industry experts.
Προηγούμενα Newsletter

facebook

linkedin

Reach
There are no translations available.

Ανακοίνωση προς πελάτες σχετικά με τα νέα στάδια του REACH

REACH από την προ-καταχώριση στη λειτουργία των προ-ΦΑΠΟ και ΦΑΠΟ

Η διαδικασία της προκαταχώρισης ολοκληρώθηκε την 1/12/2008.
Για την επιχείρηση σας προβήκαμε στην προκαταχώριση όλων των ουσιών που επιλέξατε να υποστηρίξετε, σας αποστείλαμε τα αποδεικτικά έγγραφα προ-καταχώρισης.

Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της νομοθεσίας REACH είναι ο σχηματισμός και λειτουργία των προ-Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσίας (προ-ΦΑΠΟ) που θα εξελιχθούν σε Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσίας (ΦΑΠΟ/SIEF), μία σημαντική διαδικασία που θα διαρκέσει έως το 2018 ανεξάρτητα του διακινούμενου όγκου.

Η SustChem Engineering είναι δίπλα σας για να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα της εφαρμογής, για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία μαζί μας.

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία με ιδιαίτερη σημασία:

 1. Το δηλωθέν από την επιχείρηση contact person, θα δεχθεί ηλεκτρονικά μηνύματα από το προ-ΦΑΠΟ, τα οποία μας κοινοποιούνται.
 2. Όπου ένας παραγωγός εκτός ΕΕ σας δηλώνει ότι έχει ορίσει Only Representative (OR) είναι υποχρεωμένος να τον αποκαλύψει και για να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτεστε για τις εισαγωγές που θα κάνετε θα πρέπει να απευθύνετε επιστολή στον OR. Θα σας αποστείλουμε αντίστοιχη επιστολή.
 3. Όταν ένας παραγωγός ή εισαγωγέας ισχυρίζεται ότι έχει καταχωρισμένες τις ουσίες, είναι δύσκολο να αποδειχθεί ακόμη και όταν σας παραχωρήσει τα pre-registration numbers (που δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει). Η σοβαρότητα του προμηθευτή και η αξιοπιστία της δήλωσής του ότι προέβη σε ενέργειες συμμόρφωσης με το REACH, είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να έχετε. Η παραχώρηση του εγγράφου προ-καταχώρισης θα ήταν μία λύση, δεν είναι όμως υποχρεωμένοι να το κοινοποιήσουν.

  Από 1/1/2009 θα μπορείτε να βλέπετε ποιες ουσίες προκαταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση της ΕΕ, όχι όμως ποιος έκανε την προ-καταχώριση. Μπορείτε να δείτε τους άλλους προκαταχωρίσαντες μόνον αν έχετε και εσείς προκαταχωρίσει την ουσία.

 4. Απαιτείται προσοχή όταν πρόκειται να παράγετε μία χημική ουσία για πρώτη φορά ή πρόκειται να εισάγεται ουσίες αυτούσιες ή σε παρασκεύασμα για πρώτη φορά και αναμένεται να ξεπεράσουν τον 1 τόνο ανά έτος. Μπορεί να μας καλύψει η διαδικασία του late pre-registration. Προσοχή αν παράγετε και εισάγετε ταυτόχρονα την ίδια ουσία οι ποσότητες αθροίζονται. Να μην ξεχνάτε ότι το REACH εφαρμόζεται και στα αντικείμενα υπό προϋποθέσεις.
 5. Αν πρόκειται να υπερβείτε τις ετήσιες ποσότητες που δηλώσατε στο REACH, θα πρέπει να το λάβουμε υπ’όψιν στη καταχώριση.
 6. Οι αρμόδια αρχή (Γενικό Χημείο Κράτους και οι περιφερειακές υπηρεσίες του) διατηρούν το δικαίωμα του ελέγχου αν οι ουσίες που τοποθετείτε στην αγοράείναι σύννομες. Πλέον πιθανόν είναι να δείτε τους πρώτους ελέγχους στα τελωνεία όταν εισάγονται αυτούσιες χημικές ουσίες σε ποσότητα άνω τους ενός τόνου. Στις εγκαταστάσεις σας δεν αναμένεται να γίνουν έλεγχοι πριν το τέλος του 2009, σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται ακόμη νομοθετικό πλαίσιο για τις ποινές που θα επιβληθούν. Οποτεδήποτε αντιμετωπίσετε έλεγχο να μας καλέσετε για υποστήριξη.
 7. Αν έχετε στη κατοχή σας χημικές ουσίες που αγοράσατε ή τις παράγατε προ της 1/6/2008 κανένα πρόβλημα ακόμη και αν δεν έχουν καταχωρισθεί στο REACH,αρκεί να μπορείτε να το αποδείξετε. Αν τις αγοράσατε ή τις παράγατε μετά την 1/6/2008 πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται από προ-καταχώριση.
 8. Σας θυμίζουμε ότι από το REACH εξαιρούνται τα τρόφιμα, φάρμακα, οι δραστικές ουσίες των βιοκτόνων και των φυτοφαρμακάκων. Εξαιρούνται της καταχώρισης όσες διακινούνται κάτω του ενός τόνου ετησίως ή ανήκουν στα παραρτήματα IV και V.
 9. Για τις ουσίες που εξάγονται και επανεισάγονται στην ΕΕ υπάρχει διαδικασία καταχώρισης μία φορά, θα πρέπει όμως να είναι σαφείς και πειστικές οι διαδικασίες όσον αφορά τη διακίνηση, προς το παρόν δεν υπάρχει οδηγός εφαρμογής.
 10. Εν τέλει η παραγωγή και διακίνηση των χημικών στην εταιρεία σας θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με το υπεύθυνο πρόσωπο για το REACH. Συνιστάται η εμπλοκή ενός προϊόντος στο REACH να αποτελεί παράμετρο του λογισμικού της επιχείρησής σας και να ενημερώνονται συστηματικά οι αλλαγές.

  Μέρος της εμπορικής αλληλογραφίας πρέπει να αποτελεί η δήλωση ότι τα προϊόντα είναι ή πρέπει να είναι σύννομα με το REACH, αυτό δεν αφορά μόνο τα χημικά που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή, αλλά και βοηθητικά χημικά (λιπαντικά, ψυκτικά κλπ).

Είναι γνωστό ότι οι ουσίες που προκαταχωρίσαμε για λογαριασμός σας είναι πιθανόν περισσότερες από αυτές που θα απαιτούντο είτε γιατί η νομοθεσία δεν ήταν σαφής, ή γιατί δεν ήμασταν σίγουροι αν εξαιρείται ή για να εκμεταλλευθούμε τη μεταβατική περίοδο.Τώρα θα πρέπει να καταλήξετε ποιες ουσίες θα υποστηριχθούν στο στάδιο της καταχώρισης. H διαδικασία συνεπάγεται κόστος για την επιχείρησή σας.

Η SustChem Engineering με διεθνή εμπειρία και παρουσία παρέχει ολοκληρωμένες χημικές υπηρεσίες για τη βιομηχανία και το εμπόριο (κατάθεση φακέλων, καταχώριση στο μητρώο επικινδύνων, ADR, τήρηση νομοθεσίας κλπ), εδώ και ένα χρόνο λειτουργεί τμήμα REACH με εξειδικευμένους επιστήμονες.

Στη διάθεσή σας είναι τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας για τα θέματα του REACH:
Τηλ. 210 82 52 510 ή κινητό 6946 067 403.

Πρόσφατα αποκτήσαμε και λειτουργούμε εξειδικευμένο λογισμικό για την έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) στα ελληνικά, αγγλικά και σε άλλες γλώσσες κατόπιν παραγγελίας, δυνατότητα εξυπηρέτησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας θα αποτελούν και στο μέλλον μαζί με τις αναφορές χημικής ασφάλειας που προβλέπει το REACH τα κύρια έγγραφα επικοινωνίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με εκτίμηση,
Παν.Σκαρλάτος