Choose your language
Υπηρεσίες

Helpdesk

carbonfootprintfoot

footprint_calculator

Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε όλα το τελευταία νέα των υπηρεσιών μας αλλά και χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς της αγοράς.
Προηγούμενα Newsletter

facebook

linkedin

Υπηρεσίες

Επιλέγμένες Υπηρεσίες για τις Ανάγκες σας
Η εταιρεία προσφέρει ένα σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν την δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Για λειτουργούσες επιχειρήσεις, προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάλληλα προσαρμοσμένες στο είδος και το ενδιαφέρον κάθε επιχείρησης.

  Επιλέξτε Υπηρεσίες για τις Ανάγκες σας
 

success

REACH - Εκπαίδευση & Υπηρεσίες

Ασχολούμαστε με το REACH από το 2001. Εκπονήσαμε την μελέτη των επιπτώσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις και μπορούμε να αναλάβουμε την πλήρη υποστήριξή των με ολοκληρωμένες λύσεις.

Εκπαίδευση στον κανονισμό REACH

Η SustChem Engineering, αναλαμβάνει την διοργάνωση σεμιναρίων και την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να ανταπεξέλθουν επιτυχώς, στις απαιτήσεις και τα διάφορα στάδια που καθορίζει ο κανονισμός REACH.

Νέα Νομοθεσία REACH για τα χημικά – προετοιμασία των Επιχειρήσεων για την εφαρμογή του
Κατανοώ και προετοιμάζομαι για το REACH
Using the IT Tolls for Pre-registration
 

Υπηρεσίες REACH

Συμβουλευτικές
Προ-καταχώριση (Pre-registration) ουσιών
Ανάληψη ρόλου Αποκλειστικού Αντιπρόσωπου για εισαγόμενες ουσίες από τρίτες χώρες
Εκπροσώπηση στα (Προ)-Φόρουμ Ανταλλαγής
Πληροφοριών Ουσιών (SIEF)
Τη συγκρότηση των φακέλων καταχώρισης
Την επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Δελτίων
Δεδομένων Ασφαλείας (SDSs)

REACH - Εκπαίδευση & Υπηρεσίες

 

Περιβάλλον

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), παρέχοντας σε βάθος ανάλυση των ζητημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρησης των φυσικών πόρων.

Διαχείριση Αποβλήτων

Νομοθεσία
Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα
globe-tree-sml
Περιβάλλον
 

Ασφάλεια και Υγιεινή

Οργάνωση μετρήσεων σε χώρους εργασίας και μετρήσεις εκπομπών
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων Σε Χώρους Εργασίας
Μελέτες ΑΤΕΧ για τη δημιουργία εκρηκτικών

Μελέτες ΑΤΕΧ για τη δημιουργία εκρηκτικών
ατμοσφαιρών

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση διαγνωστικών μελετών
για την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικών
ατμοσφαιρών (Οδηγία ATEX).

Ασφάλεια και Υγιεινή

Περιβάλλον

   
 

Ασφάλεια Μεταφορών

Εκπαίδευση
Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων
Μελέτες οργάνωσης ασφάλειας μεταφορών – ΑDR,IMDG,RID,IATA

Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Π.Δ. 104/99, ΦΕΚ 1303/Β/04.

Τι είναι ADR;
Σκοπός Ελέγχου
Διαδικασία Ελέγχου
Απαραίτητα Έγγραφα
Χρόνος Έκδοσης και Ισχύς Πιστοποιητικού
safe-transport-sml

Περιβάλλον

   
 

Χημικές Υπηρεσίες

Εφαρμογή του REACH από τις ΜΜΕ
Ταξινόμηση και Επισήμανση Χημικών Προϊόντων
Καταχώρηση στα μητρώα επικίνδυνων προϊόντων
Σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Περιβάλλον

chem-services
 

Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων

Χωροταξικός Σχεδιασμός
Eπιλογή Τεχνολογίας
Επίβλεψη Κατασκευών
Διαχείριση Έργων
Κατασκευαστικά Έργα

Περιβάλλον

sxediasmos-egatastasewn
 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Προγράμματα υποστήριξης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών
Τεχνικές εμπειρογνωμοσύνες

Περιβάλλον

advice
 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
Προκήρυξη του προγράμματος επιδότησης των ΠΕΠ μέσω ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Νέα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 - Επιμέρους χρηματοδοτικό πλαίσιο ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Περιβάλλον

xrimatodotika
 

CLP - Ένας νέος κανονισμός για τα χημικά

Ως CLP ή κανονισμός CLP νοείται ο κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιώνκαι των μειγμάτων,
  την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και1999/45/ΕΚ, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH).Τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Ιανουαρίου 2009 και ισχύει σε ολόκληρη την ΕυρωπαϊκήΈνωση.

CLP

xrimatodotika
 

Κλιματική αλλαγή – Carbon Footprint

ΜΕΤΡΗΣΤΕ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΗΣΤΕ!
  Η εταιρία μας, SustChem Engineering σαςκαλεί να εκτιμήσετε το ανθρακικό σας αποτύπωμα – "carbon footprint" καινα ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ στον κλάδο σας!

CLP

xrimatodotika
 

SUSTCHEM Institute – Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το SUSTCHEM Institute δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή στοχευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων,
  μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων και διαδικτυακών εκπαιδεύσεων. Μεταφέροντας την πλέον επίκαιρη γνώση, καθώς και τις κατάλληλες μεθοδολογίες και πρακτικές, συμβάλει στην ανάπτυξη της γνώσης και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις.

CLP

xrimatodotika
 

Πιστοποιήσεις

Στο σημερινό παγκοσμιοποιήμενο περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας κατά την παραγωγή και εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων.
  Σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες καθορίζουν τις προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση CE (CE Mark) προκειμένου να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα αυτά στον Ευρωπαϊκή Αγορά, είτε ο κατασκευαστής τους βρίσκεται εντός είτε εκτός Ε.Ε.

CLP

xrimatodotika
 

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Όλοι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1235/2010/ΕΚ και την Οδηγία 2010/84.
  Δηλαδή να έχουν την οργάνωση για:
  • Συλλογή και διαχείριση δεδομένων για την ασφάλεια των φαρμάκων.
  • Αξιολόγηση των δεδομένων (βιβλιογραφία, περιστατικά).
  • Αποφάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών δράσεων).
  • Επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

CLP

medi_