Choose your language
Reach Συνοπτικός Οδηγός για Μεταγενέστερους χρήστες

Helpdesk

carbonfootprintfoot

footprint_calculator

Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε όλα το τελευταία νέα των υπηρεσιών μας αλλά και χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς της αγοράς.




Προηγούμενα Newsletter

facebook

linkedin

Συνοπτικός Οδηγός για Μεταγενέστερους χρήστες

Ποιος είναι μεταγενέστερος χρήστης;

Ως μεταγενέστερος χρήστης ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ και χρησιμοποιεί ουσίες, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα, στο πλαίσιο της βιομηχανικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ο διανομέας ή ο καταναλωτής δεν είναι μεταγενέστερος χρήστης σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.
Οι κύριοι ρόλοι του μεταγενέστερου χρήστη είναι:

 • Τυποποιητής: Φορέας που παρασκευάζει μείγματα.
 • Τελικός χρήστης: Φορέας που χρησιμοποιεί ουσίες ή μείγματα χωρίς να τα προμηθεύει σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Βιομηχανικός χρήστης: Φορέας που χρησιμοποιεί ουσίες ή μείγματα στο πλαίσιο της βιομηχανικής του δραστηριότητας.
 • Επαγγελματίας χρήστης: Φορέας που χρησιμοποιεί ουσίες ή μείγματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Παραγωγός αντικειμένων: Τελικός χρήστης που ενσωματώνει ουσίες/μείγματα σε αντικείμενα (βλ. Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα).
 • Επανεισαγωγέας: Φορέας που εισάγει μια ουσία, υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα, η οποία αρχικά παραγόταν στην ΕΕ και η οποία καταχωρίστηκε από κάποιον στην ίδια αλυσίδα εφοδιασμού.
 • Κατ’ εξαίρεση, θεωρείται μεταγενέστερος χρήστης ένας εισαγωγέας τον οποίο έχει ορίσει ως αποκλειστικό αντιπρόσωπο ο μη κοινοτικός προμηθευτής του.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουν οι μεταγενέστεροι χρήστες δυνάμει του κανονισμού REACH;

Οι κύριες υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών είναι:

 • Να ακολουθούν τις οδηγίες που λαμβάνουν από τους προμηθευτές τους μέσω των δελτίων δεδομένων ασφάλειας και των συνημμένων σεναρίων έκθεσης. Εάν η χρήση τους δεν καλύπτεται από σενάριο έκθεσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή τους να καταρτίσει σενάριο έκθεσης το οποίο θα καλύπτει τη δική τους χρήση, ή ίσως χρειαστεί να εκπονήσουν τη δική τους έκθεση χημικής ασφάλειας.
 • Να ενημερώνουν τους προμηθευτές τους σχετικά με οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες επικινδυνότητας ή αν πιστεύουν ότι τα συνιστώμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου δεν είναι κατάλληλα.
 • Να παρέχουν στους πελάτες τους πληροφορίες σχετικά με:
  • κινδύνους, ασφαλείς συνθήκες χρήσεις και κατάλληλες συμβουλές διαχείρισης κινδύνου για μείγματα (τυποποιητές)
  • την ασφαλή χρήση αντικειμένων τα οποία περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών (παραγωγοί αντικειμένων).
 • Να κοινοποιούν μια ουσία σε αντικείμενο στον ECHA αν αυτή περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών και δεν έχει καταχωριστεί για την εν λόγω χρήση, εφόσον
  • η ουσία περιέχεται στα εν λόγω αντικείμενα σε συνολική ποσότητα που υπερβαίνει τον 1 τόνο ανά παραγωγό ετησίως, και
  • εφόσον περιέχεται στο αντικείμενο σε συγκέντρωση άνω του 0,1% (κατά βάρος).
 • Να υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης για χρήση ουσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης στην περίπτωση που δεν μπορούν να στηριχθούν σε αδειοδότηση η οποία έχει χορηγηθεί σε προγενέστερο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Χρήση μεταγενέστερου χρήστη σε σχέση με το δελτίο δεδομένων ασφάλειας του προμηθευτή

Όταν λαμβάνετε ένα εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφάλειας με σενάρια έκθεσης για καταχωρισμένες ουσίες, χρειάζεται να:

 • Ελέγξετε αν τα σενάρια έκθεσης καλύπτουν τις χρήσεις σας
 • Ελέγξετε αν οι συνθήκες ασφαλούς χρήσης αντιστοιχούν στις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείτε την ουσία

Εάν οι δικές σας χρήσεις και οι συνθήκες της χρήσης σας δεν συμφωνούν με αυτές που περιγράφονται στο εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφάλειας το οποίο παρέχεται από τον προμηθευτή σας, τότε έχετε διάφορες επιλογές.
Μπορείτε είτε:

 • να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας να συμπεριλάβει τη χρήση σας στην έκθεση χημικής ασφάλειας και να σας προμηθεύσει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης
 • να προσαρμόσετε τις δικές σας δραστηριότητες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες ασφαλούς χρήσης όπως αυτές καθορίζονται από τον προμηθευτή σας, ή ακόμα και να διακόψετε τη χρήση
 • να αντικαταστήστε τη συγκεκριμένη ουσία με μια λιγότερο επικίνδυνη ουσία/li>
 • να αναζητήσετε έναν άλλο προμηθευτή της ίδιας ουσίας που προμηθεύει την ουσία μαζί με σενάριο έκθεσης που καλύπτει τη χρήση, ή
 • να εκπονήσετε τη δική σας έκθεση χημικής ασφάλειας

Εάν επιλέξετε την τελευταία εναλλακτική, χρειάζεται να αναφέρετε τη χρήση σας στον ECHA

Αναφορά χρήσης μεταγενέστερου χρήστη στον ECHA

Όταν οι χρήσεις σας δεν συμπεριλαμβάνονται στα σενάρια έκθεσης του ?????? ???????? καταχωρίζοντος, χρειάζεται να υποβάλετε έκθεση στον ECHA και να εκπονήσετε μια έκθεση χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη.
Ακόμα και εάν δεν χρειάζεται να εκπονήσετε έκθεση χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη, θα πρέπει να αναφέρετε τις χρήσεις σας στον ECHA σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε συνολική ποσότητα μικρότερη του ενός τόνου ετησίως για όλες τις χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος, ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την ουσία για έρευνα προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής.
Εάν χρησιμοποιείτε την ουσία για περισσότερες από μία χρήσεις, ίσως ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε e fact sheet () στο ενημερωτικό δελτίο.
Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταγενέστερου χρήστη
 • την ταυτότητα του παρασκευαστή ή εισαγωγέα ή άλλου προμηθευτή
 • τους αριθμούς καταχώρισης, εάν υπάρχουν
 • την ταυτότητα της ουσίας
 • μια σύντομη γενική περιγραφή της χρήσης του μεταγενέστερου χρήστη και των συνθηκών χρήσης, και
 • μια πρόταση δοκιμών αν θεωρείτε ότι η διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη και χρησιμοποιείτε την ουσία σε συνολική ποσότητα 1 τόνου ή περισσότερο ετησίως.

Επί του παρόντος, η έκθεση μεταγενέστερου χρήστη πρέπει να υποβάλλεται μέσω της σύνταξης φακέλου στο IUCLID και της υποβολής του μέσω του REACH-IT. Ο ECHA προσπαθεί να καταστήσει δυνατή την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του REACH-IT.

Προθεσμίες

Οι προθεσμίες που σας αφορούν ξεκινούν την ημέρα την οποία λαμβάνετε ένα εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφάλειας με αριθμό καταχώρισης.
Εάν οι χρήσεις σας καλύπτονται και δεν χρειάζεται να εκπονήσετε τη δική σας έκθεση χημικής ασφάλειας, έχετε στη διάθεσή σας:

 • 12 μήνες για να υλοποιήσετε τα μέτρα που σας κοινοποιούνται στο εκτεταμένο δελτίο δεδομένων ασφάλειας και για να επικαιροποιήσετε τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των μειγμάτων τα οποία προμηθεύετε σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.

Εάν οι χρήσεις σας δεν καλύπτονται, έχετε στη διάθεσή σας:

 • 6 μήνες για να υποβάλετε έκθεση στον ECHA
 • 12 μήνες για να διενεργήσετε τη δική σας αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και να υλοποιήσετε τα σχετικά σενάρια έκθεσης.