Τελευταίες Εξελίξεις

Flexible Solutions for your Energy Performance Needs!

14 Νοεμβρίου 2018

Σαράντα οκτώ (48) ημέρες έχουν μόλις απομείνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (31/12/2018) του πρώτου ενεργειακού ελέγχου για τις υπόχρεες επιχειρήσεις. (περισσότερα…)

Πιστοποίηση Ecolabel των Υπηρεσιών Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων

16 Ιουλίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από 2/5/2018 Απόφαση 2018/680 καθόρισε τις διαδικασίες, με τις οποίες μπορεί μία επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού, να πιστοποιηθεί με το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (περισσότερα…)

Η SustChem Engineering υποστηρικτής στο Energy Efficiency Conference 2018

21 Ιουνίου 2018

Η SustChem Engineering συμμετέχει ως υποστηρικτής στο Energy Efficiency Conference 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου, στο OTE Academy.

Ο Δρ. Παναγιώτης Μπραϊμιώτης, Πρόεδρος της SustChem Engineering και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, θα αναφερθεί στην Εξοικονόμηση Ενέργειας στη βιομηχανία, παρουσιάζοντας τα πρώτα συμπεράσματα από τους ενεργειακούς ελέγχους στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων.  (περισσότερα…)

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

18 Ιουνίου 2018

Το ΕΣΠΑ είναι το ελληνικό πρόγραμμα που διοχετεύει στην Ελλάδα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Οι υποβολές διεξάγονται σε χρονικά περιορισμένες περιόδους υποβολών, που προαναγγέλλονται από τα εκάστοτε αρμόδια Υπουργεία. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και στη συνέχεια δίνεται διορία ενός έως τριών ετών για την υλοποίηση τους.
(περισσότερα…)

Υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης με βιοαιθανόλη από 1/1/2019 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/EC (Renewable Energy Directive)

13 Ιουνίου 2018

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄101/2018), με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις των Ν.3468/2006, 4062/2012 και 3054/2002 και: (περισσότερα…)