Νέα

Η πρόκληση

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι η κατανάλωση παγκοσμίως της ενέργειας έως το 2030 θα αυξηθεί κατά 50% σε σύγκριση με σήμερα, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και τις ανάπτυξης των οικονομιών. Ταυτόχρονα η απειλή για αλλαγή του κλίματος απαιτεί ουσιαστικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επόμενες δεκαετίες. (περισσότερα…)

H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομοθετήσει όλα τα θέματα που αφορούν το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο (ΗΤ) με την οδηγία 40/2014/ΕΕ (TPD), το Υπουργείο Υγείας σύντομα θα καταθέσει νομοσχέδιο που θα εναρμονίζει την οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. (περισσότερα…)