Ενεργειακοί Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης

Το Θεσμικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζεται στόχος εξοικονόμησης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 20% έως το 2020. Continue reading «Ενεργειακοί Έλεγχοι και Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης»