Οι ευρωβουλευτές θέτουν φιλόδοξους στόχους για καθαρότερη, αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την επίτευξη δεσμευτικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030, ύψους 35% για την ενεργειακή απόδοση, τουλάχιστον 35% για το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ και 12% για το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών από ΑΠΕ. Continue reading «Οι ευρωβουλευτές θέτουν φιλόδοξους στόχους για καθαρότερη, αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας»