Έρχεται το ISO 45001 που αντικαθιστά το OHSAS 18001! Δείξτε στους συνεργάτες σας ότι είστε μπροστά από τις εξελίξεις!

Το διεθνές πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία αναβαθμίζεται και ταυτόχρονα αποκτά κοινή δομή και προσέγγιση με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης όπως το ISO 14001:2015, το ISO 9001:2015. Continue reading “Έρχεται το ISO 45001 που αντικαθιστά το OHSAS 18001! Δείξτε στους συνεργάτες σας ότι είστε μπροστά από τις εξελίξεις!”