Η SustChem Engineering ενδιαφέρεται για συνεργασία με Προγραμματιστή με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@suschem.gr.