Ποιοι είμαστε

H SustChem Engineering αποτελεί έναν ‘ζωντανό’ οργανισμό παροχής υπηρεσιών πλαισιωμένο από υψηλού επιπέδου επιστήμονες, που έχει αποκτήσει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επενδύουμε διαρκώς στην εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, καθώς είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων αλλά και για τη διασφάλιση της ποιότητάς μας.

Από την πρώτη δεκαετία του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσει ένα πλέγμα νομοθεσίας που έχει ως στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Παρακολουθούμε τις συνεχείς εξελίξεις με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των πελατών μας, ενώ προτείνουμε λύσεις για την έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωσή τους και παροτρύνουμε για λήψη εθελοντικών πρωτοβουλιών. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν τη βιομηχανία, ξεκινώντας από το βασικό και λεπτομερή σχεδιασμό, την αδειοδότηση της λειτουργίας και την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, μέχρι την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την πιστοποίηση των προϊόντων της. Αναπτύσσουμε την κουλτούρα της ολοκληρωμένης και σχεδιασμένης αντιμετώπισης των προκλήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

 


Η φιλοσοφία μας

Διαθέτοντας εμπειρία, γνώση, εξειδίκευση, και καινοτομική σκέψη δίνουμε λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των πελατών μας. Προσαρμόζουμε τη γνώση και την εμπειρία μας στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου που δραστηριοποιείται. Διερευνούμε τις νέες απαιτήσεις και τα αντικείμενα που εμφανίζονται, δημιουργώντας αξία και χτίζοντας μια μακρά σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.


Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα

Η ανάπτυξη κουλτούρας υποστήριξης των πελατών ανεξαρτήτως μεγέθους. Η ύπαρξη σταθερού δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών, ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών, εργαστηριακού εξοπλισμού μετρήσεων. Η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Η δυνατότητα επί τόπου επίσκεψης των συνεργατών μας για τη μελέτη των θεμάτων που μας ανατίθενται. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τις Αρμόδιες Αρχές για την υποστήριξη των Πελατών σε περίπτωση ελέγχων. Η εμπεριστατωμένη γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με την χημική ασφάλεια και τη διεθνή νομοθεσία και τέλος η δυνατότητα διαρκούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις σε όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των.

Η ιστορία μας

Picture

2015

Ενσωμάτωση Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας. Ένταξη νέων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, όπως η καταχώρηση βιοκτόνων και αγροχημικών προϊόντων, ανάπτυξη συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης, η παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Διεξαγωγή πλήθους εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε όλη τη χώρα στα αντικείμενα: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για τα μείγματα, Ευρωπαϊκός Κανονισμός Βιοκτόνων (BPR), μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, Οδηγία SEVESO III κ.α.

2018-01-20 03:20
Picture

2014

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης και Πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001. Επένδυση στην αγορά σύγχρονου εξοπλισμού περιβαλλοντικών και ενεργειακών μετρήσεων, καινοτόμων σχεδιαστικών πακέτων και λογισμικών: σχεδιασμού εγκαταστάσεων, διασποράς ρύπων, εκτίμησης αποτελεσμάτων βιομηχανικού ατυχήματος, ανάλυσης κύκλου ζωής και μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος. Είσοδος στην αγορά της πιστοποίησης βιοκαυσίμων και βιορευστών, πιστοποίηση συνεργατών ως Auditor με το σύστημα ISCC.

03/08/2017
Picture

2013

Ένταξη του project READ στο πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. για την ασφάλεια των καταναλωτών κατά τη χρήση χημικών προϊόντων, όπως τα οικοδομικά χρώματα.

03/08/2017
Picture

2011

Συνεργασία με την εταιρεία SAP ως National experts for hazard communication για την Ελλάδα και την Κύπρο. Προετοιμασία για την εφαρμογή του Κανονισμού CLP 1272/2008, διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

03/08/2017
Picture

2009

Επέκταση σε νέα αντικείμενα όπως τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων, την καταχώριση ουσιών σύμφωνα με το Κανονισμό REACH 1907/2006, ειδική νομοθεσία χημικών προϊόντων (απορρυπαντικά, καλλυντικά, λιπάσματα κ.α.), έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, ένταξη επενδύσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα και παρακολούθηση έργων.

03/08/2017
Picture

2007

Ίδρυση της εταιρείας από τους Χημικούς Μηχανικούς Παναγιώτη Μπραϊμιώτη και Πάνο Σκαρλάτο. Εγκατάσταση στα γραφεία της 3ης Σεπτεμβρίου 144 στην Αθήνα και στελέχωση με επιστήμονες Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς. Οι αρχικές υπηρεσίες που κάλυπτε η εταιρεία ήταν η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η αδειοδότηση της λειτουργίας βιομηχανιών, οι μελέτες SEVESO, η εφαρμογή του Κανονισμού REACH 1907/2006 και της οριζόντιας χημικής νομοθεσίας, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και θεμάτων προστασίας της υγείας.

03/08/2017